Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Schieoevers

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van BKS d.d. 19 april 2018 is Roots Beleidsadvies gevraagd om een tijdslijn te ontwikkelen waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Programma Schieoevers in het afgelopen jaar. De tijdslijn bevat verwijzingen naar o.a. de volgende documenten:

 • Verslag bijeenkomst SGDTP en BKS 20 juni 2017 (zie link)
 • Brief van het bestuur BKS aan fractievoorzitters partijen Delft d.d. 26 juni 2017 (zie link)
 • Overzicht gesprekspartners Economische visie Schieoevers 2030 (zie link)
 • Verslag participatiebijeenkomst Schieoevers d.d. 23 januari 2018 (zie link)
 • Zienswijze BKS op ontwerp wijziging VRM 2018 (zie link)
 • Zienswijze BKS op concept notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Schieoevers-Noord (zie link)
 • Voorbereiding inspreken REV d.d. 15 februari 2018 (zie link)

2019

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van BKS d.d. 18 april 2019 is Roots Beleidsadvies opnieuw gevraagd om een tijdslijn te ontwikkelen waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Programma Schieoevers in het afgelopen jaar. De tijdslijn bevat verwijzingen naar o.a. de volgende documenten:

 • Concept verkenning ruimtelijke behoeften hoogwaardige maakindustrie (zie link)

2021

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van BKS d.d. 13 april 2021 is Roots Beleidsadvies opnieuw gevraagd om een tijdslijn te ontwikkelen waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Programma Schieoevers in het afgelopen jaar. De tijdslijn bevat verwijzingen naar o.a. de volgende documenten:

 • NRD op Omgevingsvisie Delft (zie link)
 • Publicatie in Delft op Zondag (zie link)
 • Mobiliteitsvisie zuidelijk Delft (zie link)
 • Zienswijze BKS / SGDTP op MPD 2040 (zie link)
 • Publicatie in Delft op Zondag (zie link)
 • Presentatie bij bijeenkomst over participatie bij stedelijke transformatie (zie link)
 • Publicatie in Delft op Zondag (zie link)
 • Zienswijze BKS op Omgevingsvisie Delft 2040 (zie link)