Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Voordelen van Roots
  • Ambitieus
  • Betrokken
  • Betrouwbaar
  • Onafhankelijk
  • Oplossingsgericht

Vastgoedadvies

In de visie van Roots moet een locatie worden ontwikkeld naar de specifieke kenmerken (de roots) van de omgeving. Roots Vastgoedadvies helpt haar opdrachtgevers bij het inventariseren van die kenmerken, het in beeld brengen van relevante trends en ontwikkelingen en het opstellen van een visie. Bovendien brengt Roots de economische en/of maatschappelijke effecten van investeringen in kaart. Hieronder worden de belangrijkste producten en diensten van Roots Vastgoedadvies weergegeven. Bent u geïnteresseerd in wat Roots voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Marktonderzoek voor gebiedsontwikkelingen

Is er voldoende marktruimte voor de ontwikkeling van uw project? Is een bepaalde ontwikkeling economisch (en politiek) haalbaar? Welke gebiedsontwikkeling past het best bij de roots van uw gebied?

Roots Vastgoedadvies staat voor onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek en advies. Roots beantwoordt uw specifieke vraag op basis van eigen databases en/of aanvullende informatie uit interviews en enquêtes. Indien nodig maakt Roots ook gebruik van eigen modellen, zoals de Roots Vastgoedbarometer.

Ook ondersteunt Roots Vastgoedadvies opdrachtgevers bij de omgang met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (voorheen SER-ladder). Roots analyseert of stedelijke ontwikkelingen zoals extra bedrijventerreinen, winkels en leisure voorzien in een regionale behoefte en zo ja, of deze kunnen worden opgevangen in bestaand stedelijk gebied. Roots voert laddertoetsen uit en verzorgt bij goede plannen de ladderonderbouwing.

Het marktonderzoek van Roots Vastgoedadvies vormt dé basis voor de beoordeling van de haalbaarheid en wenselijkheid van een gebiedsontwikkeling in uw gebied. Met het ladderonderzoek en -advies draagt Roots tevens bij aan zorgvuldig ruimtegebruik in Nederland.

Begeleiden van visie- en strategieontwikkeling

Ook begeleidt Roots Vastgoedadvies opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een visie en strategie voor een specifieke locatie. Wij bieden strategisch advies bij gebiedsontwikkelingen en formuleren concrete actieprogramma’s voor winkelgebieden, bedrijventerreinen, kantoorgebieden en glastuinbouwlocaties.

Gegeven de toenemende leegstandsproblematiek in winkelgebieden heeft Roots zich hier de afgelopen jaren tevens gespecialiseerd in de aanpak van leegstand. Wij adviseren bij de bestrijding van leegstand door middel van economisch beleid, ruimtelijke ordening en de inzet van juridische instrumenten.

Onze aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid en is altijd oplossingsgericht.

Effectanalyses van gebiedsontwikkelingen

Roots Vastgoedadvies brengt de effecten van (geplande) gebiedsontwikkelingen helder in beeld. Het bureau heeft uitgebreide ervaring met economische effectanalyses en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en zet deze technieken in om te beoordelen of projecten gewenst en haalbaar zijn.

Vanuit de overtuiging dat omgevingseffecten in een gebiedsontwikkeling een volwaardige plaats moeten krijgen, heeft Roots samen met Pragt Gebiedsontwikkeling de Macro-Exploitatie ontwikkeld. In de Macro-Exploitatie) wordt kennis van maatschappelijke kosten-batenanalyses, planeconomie en projectmanagement gebundeld. Deze disciplines zijn in onze ogen onmisbaar om gebiedsontwikkelingen te laten slagen.

Bent u geïnteresseerd in wat Roots Vastgoedadvies voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!