Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots. De basis voor elke regio en locatie.

Roots Regiobarometer

2019 Q1

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Limburg

Regioadvies

Roots Vastgoedbarometer

2018 S1

 • Almere
 • Amsterdam e.o.
 • Arnhem en Nijmegen
 • Breda e.o.
 • Den Haag e.o.
 • Ede en Veenendaal
 • Eindhoven e.o.
 • Friesland
 • Gooi- en Eemland
 • Groningen en Assen
 • Haarlemmermeer
 • 's-Hertogenbosch en Tilburg
 • Limburg
 • Rotterdam e.o.
 • Twentse stedenband
 • Utrecht e.o.
 • Zwolle, Apeldoorn en Deventer

Vastgoedadvies

Roots Beleidsadvies

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

Meer over Roots

Laatste nieuws

Actualisatie actieprogramma Delftse Hout

De ondernemersvereniging Delftse Hout (OV Delftse Hout) heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven om het actieprogramma voor de Delftse Hout / A13-zone te actualiseren. In de afgelopen jaren zijn diverse acties uit het eerder door Roots opgestelde actieprogramma uitgevoerd. In de update zal onder andere worden nagegaan of er nieuwe acties wenselijk zijn om de toegankelijkheid, veiligheid en profilering van het gebied te verbeteren en de samenwerking in het gebied te stimuleren.

Lees verder

Actieprogramma voor de Delftse binnenstad

Op 15 oktober jl. overhandigde het Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) Delft haar actieprogramma voor de Delftse binnenstad aan burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Bas Vollebregt. Met het actieprogramma wil het BOB graag de bezoekersfunctie van de Delftse binnenstad versterken en de verdiencapaciteit vergroten. Roots Beleidsadvies heeft in opdracht van het BOB het actieprogramma opgesteld.

Lees verder