Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots. De basis voor elke regio en locatie.

Roots Regiobarometer

2016 Q3

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Limburg

Regioadvies

Roots Vastgoedbarometer

2016 S1

 • Almere
 • Amsterdam e.o.
 • Arnhem en Nijmegen
 • Breda e.o.
 • Den Haag e.o.
 • Ede en Veenendaal
 • Eindhoven e.o.
 • Friesland
 • Gooi- en Eemland
 • Groningen en Assen
 • Haarlemmermeer
 • 's-Hertogenbosch en Tilburg
 • Limburg
 • Rotterdam e.o.
 • Twentse Stedenband
 • Utrecht e.o.
 • Zwolle, Apeldoorn en Deventer

Vastgoedadvies

Roots Beleidsadvies

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

Meer over Roots

Laatste nieuws

Start uitvoering actieprogramma Voorhof

De Stichting Ondernemersfonds Voorhof wil graag de aantrekkelijkheid van Voorhof verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk verbeteren. Daarom investeert zij de komende jaren in diverse projecten. Basis voor de aanpak vormt een door Roots Beleidsadvies opgesteld actieprogramma dat in samenwerking met bedrijven en instellingen uit Voorhof tot stand is gebracht. In de komende periode ligt de focus op het ontwikkelen van een gebiedsvisie, het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers- en winkeliersverenigingen, het creëren van meer inzicht in leegstand en ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk, het realiseren van een betere bewegwijzering en extra schoonmaakwerkzaamheden.

Lees verder

Het succes van bedrijventerrein Noordwest

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van bedrijventerrein Noordwest. Dit terrein blijkt een gewilde locatie voor innovatieve ‘doorgroeiers’. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het bedrijventerrein beschrijft.

Lees verder