Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots. De basis voor elke regio en locatie.

Roots Regiobarometer

2017 Q2

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Limburg

Regioadvies

Roots Vastgoedbarometer

2017 S1

 • Almere
 • Amsterdam e.o.
 • Arnhem en Nijmegen
 • Breda e.o.
 • Den Haag e.o.
 • Ede en Veenendaal
 • Eindhoven e.o.
 • Friesland
 • Gooi- en Eemland
 • Groningen en Assen
 • Haarlemmermeer
 • 's-Hertogenbosch en Tilburg
 • Limburg
 • Rotterdam e.o.
 • Twentse stedenband
 • Utrecht e.o.
 • Zwolle, Apeldoorn en Deventer

Vastgoedadvies

Roots Beleidsadvies

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

Meer over Roots

Laatste nieuws

Gericht investeren in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout

Afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies voor de gebieden Buitenhof en Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met de programma’s kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van respectievelijk de Ondernemers Vereniging Buitenhof en de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Beide ondernemersverenigingen hebben besloten om de actieprogramma’s als leidraad te gaan hanteren voor hun activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout.

Lees verder

Start uitvoering actieprogramma Voorhof

De Stichting Ondernemersfonds Voorhof wil graag de aantrekkelijkheid van Voorhof verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk verbeteren. Daarom investeert zij de komende jaren in diverse projecten. Basis voor de aanpak vormt een door Roots Beleidsadvies opgesteld actieprogramma dat in samenwerking met bedrijven en instellingen uit Voorhof tot stand is gebracht. In de komende periode ligt de focus op het ontwikkelen van een gebiedsvisie, het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers- en winkeliersverenigingen, het creëren van meer inzicht in leegstand en ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk, het realiseren van een betere bewegwijzering en extra schoonmaakwerkzaamheden.

Lees verder