Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots. De basis voor elke regio en locatie.

Roots Regiobarometer

2016 Q3

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Gelderland
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Limburg

Regioadvies

Roots Vastgoedbarometer

2016 S1

 • Almere
 • Amsterdam e.o.
 • Arnhem en Nijmegen
 • Breda e.o.
 • Den Haag e.o.
 • Ede en Veenendaal
 • Eindhoven e.o.
 • Friesland
 • Gooi- en Eemland
 • Groningen en Assen
 • Haarlemmermeer
 • 's-Hertogenbosch en Tilburg
 • Limburg
 • Rotterdam e.o.
 • Twentse Stedenband
 • Utrecht e.o.
 • Zwolle, Apeldoorn en Deventer

Vastgoedadvies

Roots Beleidsadvies

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

Meer over Roots

Laatste nieuws

Actieprogramma Delftse Hout

De Ondernemersvereniging Delftse Hout heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor het gebied op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Delftse Hout te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

Lees verder

Lange termijn verkenning Boskoop e.o.

De Provincie Zuid-Holland heeft Posad, BCI en Roots Beleidsadvies gevraagd enkele ruimtelijk-economische toekomstscenario’s voor de regio rond Boskoop te maken. De scenario’s worden opgesteld in het kader van de lange termijn verkenning (LTV) voor het gebied tussen Zoetermeer, Alphen a/d Rijn, Bodegraven en Gouda (Boskoop e.o.). In de LTV Boskoop e.o. wil de provincie een integraal beeld schetsen van wat er de komende tijd rond Boskoop staat te gebeuren en welke kansen en knelpunten met elkaar kunnen worden verbonden.

Lees verder