Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Voordelen van Roots
  • Ambitieus
  • Betrokken
  • Betrouwbaar
  • Onafhankelijk
  • Oplossingsgericht

Regioadvies

In de visie van Roots moet een regio worden ontwikkeld naar de specifieke kenmerken (de roots) van het gebied. Roots Regioadvies helpt haar opdrachtgevers bij het inventariseren van die kenmerken, het in beeld brengen van relevante trends en ontwikkelingen en het opstellen van een visie. Ook voert het (markt)analyses uit voor de ontwikkeling van werklocaties en brengt het de effecten van ingrepen in het sociale, economische en fysieke domein in kaart. Hieronder worden de belangrijkste producten en diensten van Roots weergegeven. Bent u geïnteresseerd in wat Roots Regioadvies voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ruimtelijk en regionaal-economisch onderzoek

Wat is de concurrentiekracht van uw lokale of regionale economie? Hoe kan de economische vitaliteit worden versterkt? Welke kansen zijn er voor specifieke type bedrijven en locaties? En hoe kan de kwaliteit van uw ondernemers- en vestigingsklimaat voor specifieke type bedrijven (winkels, horeca, leisure, maar ook de maakindustrie en/of de land- en tuinbouw) worden verbeterd?

Roots Regioadvies staat voor onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek en advies. Roots beantwoordt uw specifieke vraag op basis van eigen databases en/of aanvullende informatie uit interviews en enquêtes. Indien nodig maakt Roots gebruik van eigen instrumenten, zoals de Roots Regiobarometer en het RES-model.

Het ruimtelijk en regionaal-economisch onderzoek van Roots Regioadvies vormt daarmee dé basis voor het beleid om het ondernemers- en vestigingsklimaat in uw gebied te versterken.

Begeleiden van visie- en strategieontwikkeling

Goed onderzoek is vaak niet genoeg. Roots Regioadvies begeleidt tevens processen om het economisch potentieel van gebieden te versterken. Wij bieden strategisch advies bij regionale ontwikkelingsvraagstukken (steden en platteland) en formuleren concrete actieprogramma’s voor winkelgebieden, bedrijventerreinen, kantoorgebieden en glastuinbouwlocaties.

Indien gewenst verzorgen wij de procesbegeleiding bij de uitwerking en implementatie van beleid. Onze aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid en is altijd oplossingsgericht.

Vanuit onze overtuiging kijken wij uiteraard hoe de roots van uw gebied het best kunnen worden benut om het ondernemers- en vestigingsklimaat in uw gebied te versterken.

Effectmeting en evaluatie van beleid

Roots Regioadvies brengt tevens de effecten van beleid in beeld. Ons adviesbureau heeft uitgebreide ervaring met economische effectanalyses en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en zet deze technieken in om te beoordelen of projecten gewenst en haalbaar zijn.

Ook evalueert Roots Regioadvies ruimtelijk-economisch beleid, van lokaal beleid tot complexe Europese subsidieprogramma’s als EFRO en POP. In onze ogen zijn die evaluaties veel meer dan een meting van de resultaten van het beleid. Wij vinden de leereffecten voor toekomstig beleid, gelijksoortige projecten en (mogelijke) vervolgacties van veel groter belang.

Wij formuleren in onze evaluaties daarom altijd concrete conclusies en aanbevelingen. Hoe relevant is het om het geformuleerde beleid voort te zetten? Hoe kan de effectiviteit van het beleid en de efficiëntie in de uitvoering worden vergroot? Graag beantwoordt Roots deze vragen voor u!

Bent u geïnteresseerd in wat Roots Regioadvies voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!