Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Voordelen van Roots
  • Ambitieus
  • Betrokken
  • Betrouwbaar
  • Onafhankelijk
  • Oplossingsgericht

Over Roots

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

Wat doen we?

In de visie van Roots moet een regio of locatie worden ontwikkeld naar de specifieke kenmerken (de roots) van het gebied. Roots helpt haar opdrachtgevers bij het inventariseren van die kenmerken, het in beeld brengen van relevante trends en ontwikkelingen en het opstellen van visies. Ook voert het bureau (markt)onderzoeken uit voor de ontwikkeling van locaties en brengt het bij (mogelijke) gebiedsontwikkelingen de effecten in het sociale, economische en fysieke domein in kaart.

De specialiteiten van het bureau zijn ruimtelijk-economisch onderzoek, het begeleiden van visie- en strategieontwikkeling, het opstellen van economische actieprogramma’s, effectmeting van gebiedsontwikkelingsprojecten, beleidsevaluatie en procesmanagement. Op het gebied van ruimte, economie en vastgoed is Roots Beleidsadvies actief in de gehele beleidscyclus: van visievorming tot implementatie en van uitvoering tot evaluatie.

Wie zijn we?

Roots Beleidsadvies is begin 2011 opgericht door Gilbert Bal. Voor zijn periode bij Roots heeft Gilbert uitgebreide ervaring opgedaan bij het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en ECORYS, een fusie van het voormalig Nederlands Economisch Instituut (NEI) en Kolpron Consultants.

Tegenwoordig is Roots een ambitieus onderzoeks- en adviesbureau dat is gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie te Rijswijk. Ons doel is om met betrouwbare onderzoeken en concrete adviezen een zo hoog mogelijke klantwaardering te realiseren. Onze dienstverlening kenmerkt zich daarbij door betrokkenheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wie zijn onze klanten?

Roots Beleidsadvies werkt alleen of in samenwerking met partners voor gemeenten, provincies en ministeries. Ook werkt het bureau voor private en intermediaire organisaties zoals banken, Kamers van Koophandel en ondernemers(verenigingen). Een selectie van onze opdrachtgevers vindt u hier.