Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Roots. Heeft u over één van deze nieuwsberichten een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Economische Verkenning Rotterdam 2022

Op 8 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2022. Jaarlijks geeft de EVR een beeld van de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. In de editie van 2022 stond de economie van Rotterdam tijdens én na corona centraal. Gilbert Bal van Roots schreef twee essays: één over de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor circulaire bedrijven en één over de toenemende ruimteschaarste in de stad. Beide essays zijn gepubliceerd in het magazine van de EVR.

Lees verder

Ontwikkelstrategie voor De Peel

De gemeenten Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren hebben samen met het Waterschap Aa en Maas de bureaus Roots en Bureon opdracht gegeven tot het opstellen van een ontwikkelstrategie voor De Peel. In deze strategie zijn de gezamenlijke ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van De Peel beschreven in de context van de “Duurzame Schaalsprong Brainportregio”. De Peel ziet de schaalsprong van de Brainportregio als een unieke kans om vanuit haar kracht en bijzondere (geografische) positie een ambitieuze bijdrage te leveren. Ook vormt de schaalsprong aanleiding om regionale opgaven aan te pakken en samen te werken aan onder andere brede welvaart, duurzaamheid en imago.

Lees verder