Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Roots. Heeft u over één van deze nieuwsberichten een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Gericht investeren in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout

Afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies voor de gebieden Buitenhof en Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met de programma’s kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van respectievelijk de Ondernemers Vereniging Buitenhof en de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Beide ondernemersverenigingen hebben besloten om de actieprogramma’s als leidraad te gaan hanteren voor hun activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout.

Lees verder

Start uitvoering actieprogramma Voorhof

De Stichting Ondernemersfonds Voorhof wil graag de aantrekkelijkheid van Voorhof verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk verbeteren. Daarom investeert zij de komende jaren in diverse projecten. Basis voor de aanpak vormt een door Roots Beleidsadvies opgesteld actieprogramma dat in samenwerking met bedrijven en instellingen uit Voorhof tot stand is gebracht. In de komende periode ligt de focus op het ontwikkelen van een gebiedsvisie, het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers- en winkeliersverenigingen, het creëren van meer inzicht in leegstand en ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk, het realiseren van een betere bewegwijzering en extra schoonmaakwerkzaamheden.

Lees verder

Het succes van bedrijventerrein Noordwest

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van bedrijventerrein Noordwest. Dit terrein blijkt een gewilde locatie voor innovatieve ‘doorgroeiers’. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het bedrijventerrein beschrijft.

Lees verder

Kansen voor de stadsstraat in de nieuwe economie

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van de stadsstraten in Rotterdam. Het bureau typeerde deze straten als slagaders van de stad en constateerde dat ze met hun voorzieningen, winkels en horeca een belangrijke wijkfunctie vervullen. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stadsstraten beschrijft.

Lees verder

Actieprogramma Buitenhof Delft

De Ondernemers Vereniging Buitenhof heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor het gebied op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Buitenhof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

Lees verder

Evaluatie koopzondagen Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft Roots Beleidsadvies gevraagd de koopzondagen te evalueren. Belangrijk onderdeel van die evaluatie is een hernieuwde meting van het draagvlak voor de koopzondag onder de inwoners, ondernemers en het winkelpersoneel in de stad. Daarnaast worden de effecten van de koopzondagen in termen van deelnemende winkels, aantallen bezoekers en gerealiseerde omzet geanalyseerd. Daarbij krijgt de relatie tussen de evenementen en de winkelopenstelling bijzondere aandacht. In hoeverre versterken de evenementen de koopzondag en vice versa?

Lees verder

Actieprogramma Delftse Hout

De Ondernemersvereniging Delftse Hout heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor het gebied op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Delftse Hout te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

Lees verder

Lange termijn verkenning Boskoop e.o.

De Provincie Zuid-Holland heeft Posad, BCI en Roots Beleidsadvies gevraagd enkele ruimtelijk-economische toekomstscenario’s voor de regio rond Boskoop te maken. De scenario’s worden opgesteld in het kader van de lange termijn verkenning (LTV) voor het gebied tussen Zoetermeer, Alphen a/d Rijn, Bodegraven en Gouda (Boskoop e.o.). In de LTV Boskoop e.o. wil de provincie een integraal beeld schetsen van wat er de komende tijd rond Boskoop staat te gebeuren en welke kansen en knelpunten met elkaar kunnen worden verbonden.

Lees verder