Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Roots. Heeft u over één van deze nieuwsberichten een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Economische visie Schieoevers 2030

Het gebied Schieoevers in Delft is een gebied met unieke kwaliteiten. Een gebied waarin wij al diverse malen met veel plezier hebben mogen werken. De afgelopen maanden hebben wij voor Schieoevers een economische visie mogen ontwikkelen. Het resultaat is de ‘Economische visie Schieoevers 2030’. Een visie waarbij Schieoevers zich doorontwikkelt als gemengd bedrijventerrein met een focus op de realisatie van meer hoogwaardige maakindustrie in het gebied. Uit de analyse van vier scenario’s is geconcludeerd dat met een dergelijke focus de grootste toegevoegde waarde voor de Delftse economie wordt gerealiseerd. Dit scenario kan bovendien rekenen op een breed draagvlak onder de bedrijven in het gebied.

Lees verder

Actieprogramma Tanthof Delft

De Tanthof Ondernemers Vereniging Delft (TOV Delft) heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor de wijk op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Tanthof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

Lees verder

Gericht investeren in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout

Afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies voor de gebieden Buitenhof en Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met de programma’s kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van respectievelijk de Ondernemers Vereniging Buitenhof en de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Beide ondernemersverenigingen hebben besloten om de actieprogramma’s als leidraad te gaan hanteren voor hun activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout.

Lees verder

Start uitvoering actieprogramma Voorhof

De Stichting Ondernemersfonds Voorhof wil graag de aantrekkelijkheid van Voorhof verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk verbeteren. Daarom investeert zij de komende jaren in diverse projecten. Basis voor de aanpak vormt een door Roots Beleidsadvies opgesteld actieprogramma dat in samenwerking met bedrijven en instellingen uit Voorhof tot stand is gebracht. In de komende periode ligt de focus op het ontwikkelen van een gebiedsvisie, het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers- en winkeliersverenigingen, het creëren van meer inzicht in leegstand en ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk, het realiseren van een betere bewegwijzering en extra schoonmaakwerkzaamheden.

Lees verder

Het succes van bedrijventerrein Noordwest

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van bedrijventerrein Noordwest. Dit terrein blijkt een gewilde locatie voor innovatieve ‘doorgroeiers’. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het bedrijventerrein beschrijft.

Lees verder

Kansen voor de stadsstraat in de nieuwe economie

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van de stadsstraten in Rotterdam. Het bureau typeerde deze straten als slagaders van de stad en constateerde dat ze met hun voorzieningen, winkels en horeca een belangrijke wijkfunctie vervullen. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stadsstraten beschrijft.

Lees verder

Evaluatie koopzondagen Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft Roots Beleidsadvies gevraagd de koopzondagen te evalueren. Belangrijk onderdeel van die evaluatie is een hernieuwde meting van het draagvlak voor de koopzondag onder de inwoners, ondernemers en het winkelpersoneel in de stad. Daarnaast worden de effecten van de koopzondagen in termen van deelnemende winkels, aantallen bezoekers en gerealiseerde omzet geanalyseerd. Daarbij krijgt de relatie tussen de evenementen en de winkelopenstelling bijzondere aandacht. In hoeverre versterken de evenementen de koopzondag en vice versa?

Lees verder