Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Roots. Heeft u over één van deze nieuwsberichten een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Kansenagenda's voor de regio Venlo

In opdracht van Rabobank Venlo e.o. hebben Bureon en Roots Beleidsadvies twee kansenagenda’s opgesteld voor de regio Venlo: een economische en een maatschappelijke kansenagenda. Rabobank Venlo e.o. heeft als doelstelling om op basis van deze agenda’s tot nieuwe initiatieven te komen ter versterking van de economische vitaliteit en de leefbaarheid in de regio waarin zij actief is. Dit wil de bank doen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Daarnaast vormen de agenda’s een belangrijke richtsnoer voor het bancaire en coöperatiebeleid van de bank.

Lees verder

Economische visie Schieoevers 2030

Het gebied Schieoevers in Delft is een gebied met unieke kwaliteiten. Een gebied waarin wij al diverse malen met veel plezier hebben mogen werken. De afgelopen maanden hebben wij voor Schieoevers een economische visie mogen ontwikkelen. Het resultaat is de ‘Economische visie Schieoevers 2030’. Een visie waarbij Schieoevers zich doorontwikkelt als gemengd bedrijventerrein met een focus op de realisatie van meer hoogwaardige maakindustrie in het gebied. Uit de analyse van vier scenario’s is geconcludeerd dat met een dergelijke focus de grootste toegevoegde waarde voor de Delftse economie wordt gerealiseerd. Dit scenario kan bovendien rekenen op een breed draagvlak onder de bedrijven in het gebied.

Lees verder

Actieprogramma Tanthof Delft

De Tanthof Ondernemers Vereniging Delft (TOV Delft) heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor de wijk op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Tanthof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

Lees verder

Gericht investeren in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout

Afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies voor de gebieden Buitenhof en Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met de programma’s kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van respectievelijk de Ondernemers Vereniging Buitenhof en de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Beide ondernemersverenigingen hebben besloten om de actieprogramma’s als leidraad te gaan hanteren voor hun activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout.

Lees verder