Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Maatwerk onderzoek en advies voor lokale banken

Met ingang van 1 april 2013 levert Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland op het vlak van de regionale en ruimtelijke economie geen maatwerkondersteuning meer aan lokale banken en andere geïnteresseerde organisaties. Om toch tegemoet te kunnen komen aan de kennis- en onderzoeksvragen van lokale banken, heeft KEO met vier gespecialiseerde bureaus (w.o. Roots Beleidsadvies) afspraken gemaakt over de uitvoering van regionaal-economische analyses.

Via deze afspraken is onder meer geregeld dat de vier bureaus kunnen beschikken over het unieke regionaal-economische Rabobank-materiaal dat gedegen en onderscheidend lokaal en regionaal onderzoek mogelijk maakt.

Met het unieke materiaal kunnen analyses worden uitgevoerd van onder andere de koopstromen en consumentenbestedingen in een gebied, de duurzaamheid in een gebied, het economisch presteren van het regionale bedrijfsleven en de zakelijke relaties tussen bedrijven onderling.

Roots Beleidsadvies ondersteunt samen met de andere bureaus (AldusWillem, AnalyZus en Bureon) lokale Rabobanken met regionaal-economische studies om vanuit de specifieke situatie in een gebied de leefbaarheid van de samenleving te versterken, de lokale economie te stimuleren en een actieve rol in de lokale samenleving te spelen.

Voor meer informatie over de dienstverlening aan lokale Rabobanken, neem contact op met Roots Beleidsadvies.