Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Voorspellen centrumgedrag

Churchill zei ooit: ”We shape our buildings and afterwards our buildings shape us”. Dat de gebouwde omgeving een belangrijke invloed op ons (centrum)gedrag heeft, is dus al langer bekend. Maar wist u dat we op basis van de inrichting ook het gedrag van bezoekers in centra kunnen voorspellen? Dit doen wij tijdens het project ‘Voorspellen Centrumgedrag’.

Uit grootschalig onderzoek van RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies blijkt dat het gedrag in binnensteden afhankelijk is van specifieke kenmerken van plinten, functies en openbare ruimte. We hebben een wetenschappelijk beproefde methodiek ontwikkeld waarmee het (verwachte) gedrag van bezoekers snel inzichtelijk kan worden gemaakt. Hiermee weten gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers precies aan welke knoppen ze kunnen draaien om de aantrekkelijkheid van hun gebied te vergroten.

Methodiek

Tijdens het project ‘Voorspellen Centrumgedrag’ gaan we in op de kenmerken van functies (o.a. branchering, bezoekmotief), plinten (openbaarheid, toegankelijkheid, transparantie en de architectonische expressie) en openbare ruimte (straatprofiel, zitgelegenheden, faciliteiten, groen). Op basis van deze analyse kunnen we het centrumgedrag in uw straat/centrum ‘voorspellen’. We richten ons daarbij op het activiteitenniveau en de bezoekmotivatie. Kortom: wat doen de bezoekers en waarom?

Binnenstadsbezoeker Centraal

Dat het (centrum)gedrag van bezoekers per straat sterk kan verschillen, bleek al uit het project ‘Binnenstadsbezoeker Centraal’ van Platform31, Roots Beleidsadvies en RuimteVerhaal. Tijdens dit project analyseerden we het bezoekersgedrag in de Kalverstraat (Amsterdam), de Koopgoot (Rotterdam), de Grote Marktstraat (Den Haag), de Burchtstraat (Nijmegen), de Grotestraat (Ede), het Grote Noord (Hoorn) en de Raadhuisstraat (Roosendaal). Tussen de straten zagen we grote verschillen. Zowel qua inrichting (functies, plinten, openbare ruimte) als qua bezoekgedrag (verblijfsduur en activiteitenniveau).

Aanmelden?

Bent u benieuwd naar het bezoekersgedrag in uw winkelstraat en/of centrum? Of wilt u gericht advies over ingrepen om het bezoekgedrag in uw winkelstraat en/of centrum positief te beïnvloeden? Dan hebben wij goed nieuws! Eind 2023 starten wij met het project ‘Voorspellen Centrumgedrag’. Wij kunnen daarin het bezoekgedrag en de specifieke kenmerken van functies, plinten en openbare ruimte voor maximaal 10 centra in beeld brengen.

Meer weten? Neem dan contact op met Pimm Terhorst (t. 0631947997) of vul direct het aanmeldformulier in. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 december 2023.