Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies gaat actieprogramma bedrijventerrein Schieoevers actualiseren

Bedrijven Kring Schieoevers heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven om het actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers te actualiseren. In de afgelopen jaren zijn diverse acties uit het eerder door Roots Beleidsadvies opgestelde programma uitgevoerd. Doordat sommige elementen uit het actieprogramma inmiddels door de economische realiteit zijn ingehaald, wenst Bedrijven Kring Schieoevers een algehele update van het programma. In die update wordt onder meer nagegaan of nieuwe acties wenselijk zijn om de leegstand op het bedrijventerrein te beperken en de werkgelegenheid in het gebied op peil te houden.

In 2011 hebben de Bedrijven Kring Schieoevers en de Kamer van Koophandel Delft, Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers op te stellen. Het programma moest structuur aanbrengen in de vele plannen die waren gemaakt en een opmaat zijn voor de uitvoering van concrete acties om de economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren.

In de afgelopen jaren zijn door Bedrijven Kring Schieoevers diverse acties uit het actieprogramma met succes uitgevoerd om het ondernemersklimaat te stimuleren, de leegstand in het gebied te beperken en de werkgelegenheid in het gebied op peil te houden. Inmiddels is bekend geworden dat een belangrijke financieringsbron voor de uitvoering van het programma, het Ondernemersfonds Delft, minimaal tot en met 2019 blijft bestaan.

Naar aanleiding hiervan heeft Bedrijven Kring Schieoevers besloten om ook in de komende jaren verder te gaan met de uitvoering van het programma. Doordat sommige elementen uit het programma inmiddels door de economische realiteit zijn ingehaald, wenst Bedrijven Kring Schieoevers een algehele update. In die update dient ook te worden nagegaan of inmiddels nieuwe acties wenselijk zijn om de economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren.

Roots Beleidsadvies zal de komende maanden met diverse stakeholders in gesprek gaan en met behulp van een enquĂȘte peilen welke acties de ondernemers uit het gebied nodig achten voor het versterken van de economische ontwikkeling van Schieoevers. Bedrijventerrein Schieoevers is met een bruto oppervlakte van ruim 100 hectare het grootste bedrijventerrein in Delft. Het gebied telt circa 185 economisch actieve bedrijven en ruim 4.400 personen werkzame personen.

In het geactualiseerde actieprogramma zal per actie worden aangegeven wie de beoogde trekker is, welke partijen bij de uitvoering betrokken moeten zijn, welke planning kan worden gevolgd en welke prioriteit de betreffende actie heeft in relatie tot de economische ontwikkeling van het gebied. Tevens wordt voor elke actie aangegeven met welke andere acties die samenhangt, wat het beoogde resultaat is en waarom de actie relevant is in het kader van het bereiken van de doelstellingen van het programma.

Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies of Bedrijven Kring Schieoevers.