Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Presentatie actieprogramma bedrijventerrein Schieoevers

Op donderdag 19 april 2012 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bedrijvenkring Schieoevers het Actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers gepresenteerd. Het door Roots Beleidsadvies opgestelde actieprogramma is een opmaat voor de uitvoering van zeven acties om de economische ontwikkeling van het gebied te ondersteunen. Het programma is in opdracht van de Bedrijvenkring Schieoevers en de Kamer van Koophandel Delft opgesteld.

Bedrijventerrein Schieoevers is op dit moment met een bruto oppervlakte van ruim 100 hectare het grootste bedrijventerrein in Delft. In het gebied zijn circa 160 bedrijven en ruim 5.300 arbeidsplaatsen geconcentreerd. De economische ontwikkeling van het gebied staat mede door de economische crisis onder druk. De leegstand neemt toe en delen van het terrein dreigen te verpauperen.

De Bedrijvenkring Schieoevers en de Kamer van Koophandel Den Haag, Kantoor Delft hebben daarom Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor het bedrijventerrein op te stellen. Met de uitvoering van dit actieprogramma zal worden gewerkt aan het beperken van de leegstand en het behoud van werkgelegenheid in het gebied.

In het actieprogramma zijn in totaal 69 acties opgenomen. Van elke actie is de benodigde trekker, betrokkenen en prioriteit in kaart gebracht. Ook is voor elke actie aangegeven met welke andere acties deze samenhangt en wat het beoogde resultaat is. Vervolgens is in de 69 acties een prioritering aangebracht, waaruit de volgende zeven acties als belangrijkste naar voren kwamen:

1. Perifere detailhandel in Schieoevers-Zuid
2. Horeca in Schieoevers (primair voor bedrijven)
3. Glasvezelnetwerk aanleggen
4. Openbare ruimte zijstraten verbeteren
5. Nieuwbouw MBO Techniek op Schieoevers
6. Pand Joulz benutten als bedrijfsverzamelgebouw
7. Ondernemers: kennis maken met de buurman

Deze zeven acties zullen in de periode tot medio 2013 worden uitgevoerd om de economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers te ondersteunen.

Lees hier het door Roots opgestelde Actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers. Voor meer informatie over het actieprogramma, neem contact op met Roots Beleidsadvies.