Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Ontwikkelstrategie voor De Peel

De gemeenten Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren hebben samen met het Waterschap Aa en Maas de bureaus Roots en Bureon opdracht gegeven tot het opstellen van een ontwikkelstrategie voor De Peel. In deze strategie zijn de gezamenlijke ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van De Peel beschreven in de context van de “Duurzame Schaalsprong Brainportregio”. De Peel ziet de schaalsprong van de Brainportregio als een unieke kans om vanuit haar kracht en bijzondere (geografische) positie een ambitieuze bijdrage te leveren. Ook vormt de schaalsprong aanleiding om regionale opgaven aan te pakken en samen te werken aan onder andere brede welvaart, duurzaamheid en imago.

Lees hier meer over de ontwikkelstrategie. Deze presentatie gaat meer in detail op de strategie in.