Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Kansen voor maakindustrie in verstedelijkt gebied

Ruimtedruk manifesteert zich in veel steden, niet alleen in de G4, maar ook in middelgrote steden als Delft. De gemeente Delft heeft een forse woon- en werkambitie geformuleerd: 15.000 extra woningen en 10.000 extra banen in de periode tot 2040. Beide ambities zouden voor een belangrijk deel op bedrijventerrein Schieoevers moeten ‘landen’. Dit bedrijventerrein ontwikkelt zich (autonoom) steeds meer als maakgebied en ligt naast het TU Campusgebied waar veel nieuwe maakbedrijven ontstaan. Hoe kan de ontwikkeling van maakindustrie op Schieoevers hand-in-hand gaan met de ontwikkeling van wonen?

Roots Beleidsadvies stelde in 2017 in opdracht van de Bedrijven Kring Schieoevers de ‘Economische visie Schieoevers 2030’ op. Deze visie vormt het kompas voor de inbreng van het Delftse bedrijfsleven bij de ontwikkeling van Schieoevers. Roots ondersteunt het Delftse bedrijfsleven hierbij. Vakblad BT publiceerde in november een artikel van eigenaar Gilbert Bal over de ontwikkeling van Schieoevers en de kansen voor maakindustrie in verstedelijkt gebied. Lees het artikel hier.

Recent heeft Roots ook bijgedragen aan het Programma van Eisen (PvE) dat door het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van Schieoevers-Noord is opgesteld. Dit programma is gericht op het (nog) beter benutten van de kracht en potentie van Schieoevers voor de ontwikkeling van innovatieve maakindustrie. De komende maanden zal het PvE zo goed als mogelijk worden ingebracht in het participatieproces dat de gemeente Delft doorloopt om tot een definitief ontwikkelplan voor Schieoevers-Noord te komen.

Ter ondersteuning van het PvE heeft het bedrijfsleven een video gemaakt die de kracht en potentie van Schieoevers als maakgebied illustreert.