Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Economische visie Schieoevers 2030

Het gebied Schieoevers in Delft is een gebied met unieke kwaliteiten. Een gebied waarin wij al diverse malen met veel plezier hebben mogen werken. De afgelopen maanden hebben wij voor Schieoevers een economische visie mogen ontwikkelen. Het resultaat is de ‘Economische visie Schieoevers 2030’. Een visie waarbij Schieoevers zich doorontwikkelt als gemengd bedrijventerrein met een focus op de realisatie van meer hoogwaardige maakindustrie in het gebied. Uit de analyse van vier scenario’s is geconcludeerd dat met een dergelijke focus de grootste toegevoegde waarde voor de Delftse economie wordt gerealiseerd. Dit scenario kan bovendien rekenen op een breed draagvlak onder de bedrijven in het gebied.

Bedrijventerrein Schieoevers in Delft is een gebied met unieke kwaliteiten. Het gebied is goed bereikbaar, ligt aan het water en spoor en op een steenworp afstand van de Delftse binnenstad en TU Campus. Kwaliteiten die het gebied voor uiteenlopende activiteiten aantrekkelijk maakt. In het gebied zijn circa 4.900 banen geconcentreerd en wordt op jaarbasis meer dan 660 miljoen euro aan toegevoegde waarde gecreëerd. Daarmee is ruim 9% van de werkgelegenheid en ca. 17% van de toegevoegde waarde in Delft in Schieoevers geconcentreerd.

Sterktes en kansen van het gebied schuilen in de ligging midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), op een steenworp afstand van de A13 en A4 en op slechts 8 kilometer van Rotterdam The Hague Airport. Bovendien is Schieoevers trimodaal ontsloten en kunnen in het gebied vrijwel alle economische activiteiten plaatsvinden. Ook ligt Schieoevers naast de TU Campus waar dankzij alle valorisatie-inspanningen van de TU Delft steeds meer bedrijven ontstaan. Bedrijven die bij succes graag elders in Delft doorgroeien.

De kwaliteiten van Schieoevers geven het gebied een goede uitgangspositie voor de toekomst. Desondanks worden enkele locaties gekenmerkt door verloedering. Op die locaties zijn investeringen uitgesteld. Deels door de economische crisis, maar zeker ook door het onduidelijke ruimtelijk kader dat ten aanzien van het gebied is gehanteerd. Hierdoor wisten eigenaren en gebruikers niet goed wat er mogelijk was.

De huidige economische dynamiek maakt dat er een grote druk bestaat om voor wat betreft de toekomst van Schieoevers keuzes te maken. In de regio – en Delft in het bijzonder – bestaat er een tekort aan ruimte voor wonen, logistieke bedrijven en hoogwaardige maakindustrie. De huidige bestemmingsplannen voor het gebied maken Schieoevers geschikt voor meer logistiek en/of meer hoogwaardige maakindustrie. De gemeente kijkt echter ook nadrukkelijk naar Schieoevers om een deel van haar grote woningbouwopgave te accommoderen.

In de ‘Economische visie Schieoevers 2030’ zijn vier toekomstscenario’s voor het gebied ontwikkeld. De eerste drie scenario’s zijn afgeleid van de genoemde ambities. Ofwel, wat gebeurt er met Schieoevers als de focus wordt gelegd op de realisatie van meer woningen, meer logistiek of meer maakindustrie in het gebied? Daar is nog een vierde scenario aan toegevoegd. Dat is het scenario waarin geen duidelijke richting wordt gekozen en Schieoevers zich doorontwikkelt als gemengd bedrijventerrein.

Uit de analyse van de vier scenario’s is geconcludeerd dat met een focus op meer hoogwaardige maakindustrie de grootste toegevoegde waarde voor de Delftse economie wordt gerealiseerd. Dit scenario kan bovendien rekenen op een breed draagvlak onder de bedrijven in het gebied. In de economische visie die voor Schieoevers is opgesteld, is daarom ook de focus op de realisatie van meer hoogwaardige maakindustrie in het gebied gelegd.

De economische visie heeft als ondertitel ‘Koesteren en Stimuleren’ gekregen. Voor het bedrijfsleven is het van belang dat wonen ondergeschikt is/blijft aan werken en dat de huidige bedrijven, milieuruimte en omgevingskwaliteiten worden gekoesterd. Daarnaast stimuleert het bedrijfsleven graag kennis en innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid in het gebied. Als afgeleide van dit laatste is de ambitie geformuleerd om in de periode tot 2030 circa 1.000 extra arbeidsplaatsen te creëren. Dit past bij de trendmatige ontwikkeling van productieactiviteiten in het gebied en bij de ambitie om de ruimte op Schieoevers efficiënter te gebruiken.

Met een focus op meer hoogwaardige maakindustrie kan Schieoevers een cruciale rol spelen in het verwezenlijken van de ambitie van de gemeente en TU om in Delft een complete economische keten te creëren van fundamenteel onderzoek, via ontwerp en prototyping, tot productie. De Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) hoopt daarom ook dat deze economische visie door overheid en kennisinstellingen wordt omarmd en er snel duidelijkheid ontstaat over het toekomstperspectief voor het gebied. Op die manier wordt het investeringsklimaat versterkt en kan de verloedering van delen van het terrein de komende jaren worden weggenomen.

Bent u benieuwd naar de volledige ‘Economische visie Schieoevers 2030’? Raadpleeg dan hier het rapport. Voor meer informatie over de visie, neem contact op met Roots Beleidsadvies of de Bedrijven Kring Schieoevers.