Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Kansen voor de stadsstraat in de nieuwe economie

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van de stadsstraten in Rotterdam. Het bureau typeerde deze straten als slagaders van de stad en constateerde dat ze met hun voorzieningen, winkels en horeca een belangrijke wijkfunctie vervullen. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stadsstraten beschrijft.

De stadsstraten van Rotterdam verbinden van oudsher het centrum van de stad met het ommeland. Voorbeelden zijn de Bergweg als verbindingsroute tussen Rotterdam en Bergschenhoek en de West-Kruiskade als verbindingsroute tussen Rotterdam, Delfshaven en Schiedam. Dankzij de ligging van deze stadsstraten vonden hier al in de middeleeuwen handelsactiviteiten plaats, zelfs toen ze nog vrijwel geïsoleerd in het polderlandschap lagen.

Later vormden de stadsstraten het logische netwerk waarlangs de diverse stadsuitbreidingen van Rotterdam plaatsvonden. De stadsstraten kregen daardoor in toenemende mate een functie voor de wijken waarin zij waren gelegen. Qua economische activiteiten betekende dit dat de stadsstraten steeds meer detailhandel en horeca gingen huisvesten. Daarnaast kregen de stadsstraten steeds meer publieksvoorzieningen zoals bioscopen, uitgaanscentra, maar ook bibliotheken, galeries, etc.

In het kader van de recente Internationale Architectuur Biennale (IABR) in Rotterdam zijn de stadsstraten omschreven als “ruggengraat waaraan mixed-use stadswijken, industriegebieden en landschappelijke buitengebieden liggen” en als straten “die de (werk)plekken van kleinschalige makers kunnen verbinden met grootschaliger productiefaciliteiten en services”. Met deze typering gaan de stadsstraten eigenlijk weer terug naar de roots. Maar de vraag is of de stadsstraten ook daadwerkelijk deze functie vervullen en/of in de toekomst gaan vervullen.

Lees hierover meer in het door Gilbert Bal geschreven essay over kansen voor de stadsstraat in de nieuwe economie. Meer informatie over de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stadsstraten vindt u in deze achtergrondrapportage. Voor meer informatie over het totale project, neem contact op met Roots Beleidsadvies of kijk op deze site.