Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Veranderingen in koopgedrag vragen om ander winkelaanbod

Veel gemeenten, retailers en eigenaren van winkelvastgoed vrezen de effecten van toenemende internetbestedingen, vergrijzing en bevolkingskrimp. Veelal is onduidelijk welke effecten ze hiervan precies kunnen verwachten. Uit onderzoek van Roots Beleidsadvies en AnalyZus blijkt dat in veel steden de vraag naar winkelruimte zal afnemen. De toenemende internetbestedingen en vergrijzing bieden echter ook kansen. Deze liggen vooral in de brancheverschuivingen die er als gevolg van de veranderende bestedingspatronen optreden. Door tijdig in te spelen op het gewijzigde koopgedrag en de winkelstructuur af te stemmen op de specifieke kenmerken van het marktgebied, kan de economische ontwikkeling van binnensteden worden gestimuleerd.

Bij de (her)ontwikkeling van binnensteden moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de te verwachten demografische samenstelling in het marktgebied. Op het moment dat het marktgebied wordt gekenmerkt door een sterk groeiend aantal ouderen zal de binnenstad een ander winkelaanbod moeten bieden dan wanneer het een vinex-stad met veel (jonge) gezinnen betreft. Ouderen blijken namelijk meer uit te geven aan levensmiddelen dan jongeren, terwijl jongeren meer uitgeven aan mode en luxe artikelen dan ouderen. De verschillende bestedingspatronen hebben een duidelijk effect op de lange termijn vraag naar winkelruimte in een stad.

Deze vraag wordt bovendien beïnvloed door het toenemende internetgebruik van consumenten. Hiervoor blijkt niet iedere branche even gevoelig. Zo zijn de internetbestedingen vooral in de vrijetijdsbranches groot, maar worden dagelijkse artikelen (levensmiddelen en persoonlijke verzorging) nog vooral in fysieke winkels aangeschaft. In veel steden zal daarom de vraag naar dagelijkse winkelvoorzieningen toenemen, terwijl de vraag naar vrijetijdswinkels afneemt.

De verschillen tussen de diverse steden zijn daarbij overigens groot. Het is dan ook belangrijk om gericht beleid te ontwikkelen afgestemd op de specifieke situatie in het marktgebied van een stad. Gemeenten zullen daarbij samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een integrale visie moeten ontwikkelen op de (gewenste) ontwikkeling van het gebied. De verwachte ontwikkeling van de vraag naar winkelruimte en de verschuiving in branches dienen hierbij een centrale positie in te nemen.

Lees hier meer over de wijze waarop gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen inspelen op de veranderingen in het koopgedrag en de effecten hiervan op de vraag naar winkelruimte. Voor meer informatie over de factsheet, neem contact op met Roots Beleidsadvies via contact of AnalyZus.