Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Tuinbouwvisie 2012: een blijvend vitale tuinbouw in de Bommelerwaard

Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de tuinbouw? En wat heeft de lokale sector nodig voor de toekomst? Het rapport ‘Tuinbouwvisie Bommelerwaard 2012’ vertelt hoe het perspectief van de regionale tuinbouw in de Bommelerwaard blijvend kan worden versterkt. Op dinsdag 4 december 2012 presenteerde Roots Beleidsadvies in opdracht van de Rabobank Bommelerwaard de Tuinbouwvisie 2012 aan lokale agrarische ondernemers en andere belanghebbenden in de sector.

In 2007 verscheen de studie ‘Samen werken aan een duurzame Bommelerwaard’. Vijf jaar later, in een volkomen ander economisch tijdsgewricht, heeft Rabobank Bommelerwaard het onderzoek laten actualiseren. In de visie van 2012 zijn maatregelen geformuleerd om te komen tot een blijvend vitale tuinbouw in de Bommelerwaard. Eén van de belangrijkste acties is het versterken van de relatie tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (de vier O’s). Ook blijkt het van belang om het herstructureringsbeleid aan te passen op de ontwikkeling en specifieke eisen van tuinders aan locaties. Bovendien is zorg voor goede huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten een punt van aandacht. Een continue investering in het hart van de sector, de ondernemers, is daarbij van wezenlijk belang.

Belanghebbenden uit verschillende onderdelen van de sector gingen op dinsdag 4 december 2012 in gesprek over de projecten waarmee de verschillende pacten in de Bommelerwaard de komende jaren aan de slag moeten. Zij spraken onder andere over de uitdagingen op de energiemarkt, de meerwaarde van samenwerken en de herstructurering in combinatie met de landschappelijke inpassing. Ook werd gesproken over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en die tussen de tuinbouwsector en de overheid.

Rabobank Bommelerwaard heeft een speciale Tuinbouwvisie Bommelerwaard app laten ontwikkelen om de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek op interactieve wijze te presenteren. Ook biedt de app meer achtergronden, cijfers en interessante weetjes over de lokale tuinbouwsector. Belanghebbenden kregen op de presentatiebijeenkomst al een voorproefje van de app. Half december is de app voor iPad beschikbaar in de Appstore.

Het totale rapport kunt u ook downloaden via de volgende link. De brochure met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen vindt u hier. Voor meer informatie over de Tuinbouwvisie Bommelerwaard, neem contact op met Rabobank Bommelerwaard, Rabobank Regionaal Onderzoek of Roots Beleidsadvies.