Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Start uitvoering actieprogramma Voorhof

De Stichting Ondernemersfonds Voorhof wil graag de aantrekkelijkheid van Voorhof verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk verbeteren. Daarom investeert zij de komende jaren in diverse projecten. Basis voor de aanpak vormt een door Roots Beleidsadvies opgesteld actieprogramma dat in samenwerking met bedrijven en instellingen uit Voorhof tot stand is gebracht. In de komende periode ligt de focus op het ontwikkelen van een gebiedsvisie, het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers- en winkeliersverenigingen, het creëren van meer inzicht in leegstand en ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk, het realiseren van een betere bewegwijzering en extra schoonmaakwerkzaamheden.

De afgelopen maanden zijn diverse bedrijven en instellingen uit Voorhof opgeroepen om bij te dragen aan een actieprogramma voor de wijk. Diverse stakeholders hebben ideeën aangedragen om de aantrekkelijkheid van Voorhof te verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk te verbeteren. Voor 28 ideeën is bij bedrijven en instellingen het draagvlak gepeild, waarbij tevens is gevraagd om aanvullende ideeën aan te dragen. Het resultaat is het Actieprogramma Voorhof Delft dat in totaal 34 acties omvat en waarvan de vijf acties met het grootste draagvlak in de komende periode zullen worden uitgevoerd. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Voorhof heeft een projectcoördinator aangesteld om de uitvoering van de acties in de praktijk te begeleiden.

De komende periode gaat de Stichting Ondernemersfonds Voorhof aan de slag met de volgende acties:

  • Ontwikkelen van gebiedsvisie voor Voorhof
  • Samenwerking ondernemers-/winkeliersverenigingen intensiveren
  • Meer inzicht creëren in leegstand en ontwikkelingsmogelijkheden
  • Betere bewegwijzering naar het gebied
  • Extra schoonmaakwerkzaamheden.

De vijf acties volgen logischerwijs uit het Actieprogramma Voorhof zoals dit door Roots Beleidsadvies is opgesteld. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Voorhof hoopt met de uitvoering van de genoemde acties de aantrekkelijkheid van Voorhof te verhogen en het ondernemingsklimaat in de wijk te verbeteren.

Voor meer informatie over de uitvoering van het actieprogramma, neem contact op met projectcoördinator Jaap Langhout. Het totale actieprogramma zoals dit voor de wijk Voorhof in Delft is opgesteld, vindt u hier.