Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Samen werken aan het centrum van Den Hoorn

Op donderdag 21 juni jl. is de economische visie op het centrum van Den Hoorn gepresenteerd. De visie getiteld ‘Samen werken aan het centrum van Den Hoorn’ geeft aan op welke wijze het centrum zich in de komende vijf jaar kan ontwikkelen en op welke wijze ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente hieraan een bijdrage kunnen leveren. De visie toont ook de resultaten van een marktconsultatie onder winkeliers en geeft als zodanig aan welke ruimtebehoefte zij hebben en of zij verplaatsing naar de nieuwe supermarktlocatie overwegen.

De economische visie op het centrum van Den Hoorn geeft aan dat in de toekomstige ontwikkeling van het centrum de realisatie van de nieuwe supermarkt een cruciale rol speelt. De nieuwe supermarkt bepaalt in belangrijke mate de gewenste winkelstructuur, de noodzakelijke ontsluitingsstructuur en de benodigde kwaliteit en kwantiteit van parkeervoorzieningen. Gelet op de marktruimte en de plannen van winkeliers, zal de nieuwe supermarktlocatie maximaal 2.390 m2 wvo moeten zijn om te sterke onderlinge concurrentie en/of leegstand in de Dijkshoornseweg te voorkomen.

Naast de ontwikkeling van de nieuwe supermarktlocatie, speelt de herinrichting van de Dijkshoornseweg in de ontwikkeling van het centrum een belangrijke rol. Met een opgewaardeerde Dijkshoornseweg kan de nieuwe supermarkt goed met het horecaplein worden verbonden en krijgt het centrum van Den Hoorn als geheel een belangrijke impuls. Het is dan ook goed dat de openbare ruimte in de Dijkshoornseweg al in 2013 wordt opgeknapt.

In de totale ontwikkeling van het centrum is het betrekken van vastgoedeigenaren de volgende stap. In de afgelopen periode hebben ondernemers in de ruimtelijke ontwikkeling van het centrum een steeds grotere stem gekregen. De ontwikkeling van de nieuwe supermarktlocatie kan echter niet plaatsvinden zonder ook betrokkenheid van de hier gevestigde grond- en vastgoedeigenaren. Dit is ook nodig om de geplande investeringen in de openbare ruimte vergezeld te laten gaan met investeringen in het aanpalende vastgoed. Op die manier zijn die investeringen meer effectief.

Met betrekking tot de marketing van het gebied ligt een koppeling aan de profilering van Midden-Delfland als cittaslow gemeente voor de hand. Mogelijk kan in de toekomst met behulp van collectieve financiering structureel aan de marketing van het centrum worden gewerkt. Hiertoe zullen echter eerst de mogelijkheden moeten worden verkend.

De economische visie op het centrum van Den Hoorn is opgesteld door Roots Beleidsadvies in opdracht van Gemeente Midden-Delfland, Kamer van Koophandel Den Haag, Kantoor Naaldwijk en Ondernemersvereniging Schipluiden Den Hoorn. Voor meer informatie over de economische visie, neem contact op met Roots. De totale economische visie vindt u hier.