Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Samen kansen voor de regio benutten

Tijdens de opening van de beurs Bedrijvig Land van Cuijk en Noord-Limburg op 23 september jl. presenteerde Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen de resultaten van een onderzoek naar de economische kansen in de regio. Roots Beleidsadvies voerde afgelopen maanden het onderzoek in opdracht van de lokale bank uit en sprak daarvoor onder meer met trendwatchers, bestuurders en ondernemers over de toekomst van het gebied. Het resultaat is het rapport ‘Samen kansen benutten’ waarin 12 kansen voor de regio Land van Cuijk en Maasduinen zijn uitgewerkt.

Uit het onderzoek blijkt in de eerste plaats dat in de regio de landbouw, industrie, toerisme en zorg sterk zijn vertegenwoordigd. Anno 2015 zorgen deze vier ‘topsectoren’ van Land van Cuijk en Maasduinen voor meer dan de helft van de regionale werkgelegenheid. In de afgelopen jaren groeide vooral de zorgsector in het gebied sterk. Maar in de toekomst zijn ook voor de landbouw, industrie en het toerisme belangrijke kansen weggelegd.

In het onderzoek is met behulp van het RES-model de mogelijke economische ontwikkeling van Land van Cuijk en Maasduinen én de omliggende regio’s in de periode tot 2040 geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de economische perspectieven vooral in Zuidoost-Brabant en Stadsregio Arnhem-Nijmegen positief zijn. Maar de groeisectoren in de periode 2020-2040 blijken ook in Land van Cuijk en Maasduinen een relatief gunstig productiemilieu te kennen.

Uiteindelijk blijken de economische kansen in de periode tot 2040 sterk per sector te verschillen. In algemene zin staat de regio Land van Cuijk en Maasduinen voor de uitdaging om de arbeidsproductiviteit te verhogen. In afstemming met de omliggende kennisintensieve regio’s kan innovatie verder worden gestimuleerd en kan de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel worden geborgd. Binnen de regio schuilen vooral kansen in cross-overs tussen de vier topsectoren om daarmee de productiviteit te verhogen maar ook nieuwe markten te bereiken. Ook specifieke kansen voor de landbouw, industrie, toerisme en zorg in het gebied zijn in het rapport uitgewerkt.

In de komende periode zal de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen het rapport gebruiken in haar contacten met zakelijke klanten, bestuurders en netwerken in de regio. Maar het rapport is ook bedoeld om tot de uitvoering van concrete acties te komen. Al tijdens de beurs Bedrijvig Land van Cuijk en Noord-Limburg wordt met pleitbezorgers en ondernemers gebrainstormd over concrete acties om de kansen uit het onderzoek te benutten. In de komende maanden zal de bank verder met hen in gesprek gaan en bespreken wie wat wanneer kan doen.

Voor meer informatie over het onderzoek, raadpleeg het rapport ‘Samen kansen benutten’ of neem contact op met Roots Beleidsadvies.