Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Samen in actie in de Delftse binnenstad

Eén keer per kwartaal verschijnt de Nieuwsbrief Binnenstad Delft. Voor de editie van april 2012 werd Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies persoonlijk geïnterviewd. In het interview gaat Gilbert in op het belang van samenwerking tussen ondernemers en gemeente om de economische ontwikkeling van binnensteden te ondersteunen. Ook gaat hij in op het recent door Roots Beleidsadvies opgestelde Actieprogramma voor de Delftse binnenstad dat op dit moment in Delft wordt uitgevoerd.

Met de uitvoering van het Actieprogramma voor de Delftse binnenstad wordt in Delft gewerkt aan het verhogen van de gastvrijheid, het verhogen van het toeristisch bezoek en het verhogen van de gemiddelde besteding van consumenten. De Stichting Centrum Management Delft (SCMD) heeft Roots Beleidsadvies gevraagd het actieprogramma op te stellen om als zodanig de economische ontwikkeling van de Delftse binnenstad te ondersteunen.

Met de uitvoering van het actieprogramma wordt recht gedaan aan de wens van ondernemers om extra te werken aan de economische ontwikkeling van de binnenstad. Bovendien past het programma binnen de ambitie van het Delftse bestuur om te werken aan een economisch gezonde, vitale binnenstad, die huiskamer is voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

Lees hier het complete interview in de Nieuwsbrief Binnenstad Delft. Voor meer informatie over het Actieprogramma voor de Delftse binnenstad, neem contact op met Roots Beleidsadvies via contact.