Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Rotterdam als stad van nieuwe mobiliteit

Op 2 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR). Jaarlijks geeft de EVR een beeld van de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. Voor de editie van 2020 schreef Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies een essay over Rotterdam als stad van nieuwe mobiliteit. Het essay is gepubliceerd in het magazine van de EVR.

Uit het essay blijkt dat Rotterdam als belangrijke logistieke hub veel bedrijven en projecten aantrekt op het gebied van duurzame, nieuwe mobiliteit. Een analyse van het Rotterdamse vestigingsklimaat voor de mobiliteitssector geeft daarbij een positief beeld. Ook de sterke groei de stad doormaakt, blijkt nieuwe initiatieven aan te trekken. In het essay wordt op een aantal van die initiatieven meer uitgebreid ingegaan, waaronder de Mobility Innovation Campus en Rotterdam The Hague Innovation Airport.

Wilt u het essay lezen zoals dit in het magazine van de EVR is gepubliceerd? Kijk dan hier. Meer informatie is te vinden in het achtergrondartikel.

De belangrijkste resultaten van de EVR 2020 zijn samengevat in deze video. Meer informatie over de EVR 2020 vindt u hier.