Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies verwelkomt stagiair

De tweedejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie Pim Terhorst begint op 25 juni 2012 aan een korte stage bij Roots Beleidsadvies. In de stage staat de ontwikkeling van huizenprijzen in regio’s centraal. Op welke wijze hebben huizenprijzen zich in Nederland ontwikkeld en in hoeverre kan deze ontwikkeling worden geprognosticeerd? De uitkomsten van de analyse worden in een later stadium op de website van Roots Beleidsadvies gepubliceerd.

In de stage staat de ontwikkeling van huizenprijzen in Nederland centraal. Meer specifiek richt Pim zich op de toekomstige demografische ontwikkeling in regio’s en de mate waarin dit correleert met de bevolkingsontwikkeling van die regio’s in het verleden. Ook wordt geanalyseerd in hoeverre de bevolkingsontwikkeling de ontwikkeling van regionale huizenprijzen beïnvloedt. In welke regio’s zal sprake zijn van bevolkingskrimp en wat zijn de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van de regionale woningmarkten en meer specifiek de huizenprijzen in regio’s?

Pim Terhorst is bekend met Roots Beleidsadvies door een interview dat hij eind 2011 bij eigenaar Gilbert Bal afnam. In het interview werd ingegaan op de ontwikkeling van winkelleegstand in Schiedam en de wijze waarop die in de toekomst kan worden tegengegaan. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het rapport “Van Kiezelsteen tot Parel” dat hier is te raadplegen.

Roots Beleidsadvies wenst Pim Terhorst een fijne stage bij het bedrijf en hoopt dat deze zal leiden tot nieuwe inzichten als het gaat om de ontwikkeling van huizenprijzen in regio’s in Nederland.