Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies levert bijdrage aan diverse symposia

Recent verzorgde Roots Beleidsadvies op diverse symposia een presentatie. Op 14 mei 2013 gaf eigenaar Gilbert Bal op het jaarlijkse seminar van Stichting LISA een presentatie over het gebruik van werkgelegenheidscijfers in de beleidspraktijk. Een kleine maand eerder verzorgde hij een presentatie op het door Kuiper Compagnons en BSP georganiseerde symposium over de effectieve aanpak van winkelleegstand. Beide presentaties zijn nu te downloaden vanaf de website van Roots Beleidsadvies.

Op 14 mei 2013 betoogde Gilbert Bal op het middagseminar van Stichting LISA dat een goed medicijn niet kan worden gegeven zonder een goede diagnose. En om een goede diagnose te kunnen stellen van de ontwikkeling van de regionale economie, zijn goede werkgelegenheidscijfers een must. In zijn presentatie gaf Gilbert diverse voorbeelden van het gebruik van werkgelegenheidscijfers, zoals voor de monitoring van de effecten van beleid en voor het analyseren van de regionale productiestructuur. Ook kunnen de werkgelegenheidscijfers volgens hem goed worden gebruikt als basis voor een analyse van de concurrentiepositie van een bepaalde sector in een gebied en als basis voor het stellen van prognoses van de ontwikkeling van de regionale economie.

Op 17 april 2013 verzorgde Gilbert Bal een pitch op het symposium over de effectieve aanpak van winkelleegstand. In zijn pitch ging hij in op het door Roots Beleidsadvies opgestelde “Actieprogramma voor de Delftse binnenstad”, waarin 75 acties werden geïdentificeerd om de gastvrijheid van de Delftse binnenstad te vergroten, het aantal toeristische bezoekers aan de (binnen)stad te vergroten en de gemiddelde bestedingen van bezoekers te verhogen. In zijn presentatie gaf Gilbert aan dat geen enkele partij winkelleegstand alleen kan oplossen en dat een actieprogramma een goed vehikel kan zijn om de benodigde samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente in de praktijk vorm te geven.

De presentatie zijn te vinden via de volgende links:
Presentatie Roots Beleidsadvies over het gebruik van werkgelegenheidscijfers in de beleidspraktijk
Pitch Roots Beleidsadvies over het Actieprogramma voor de Delftse binnenstad

Heeft u vragen over één van beide presentaties en/of bent u geïnteresseerd in wat Roots Beleidsadvies voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.