Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies gaat partnerschap aan met Platform31

Met ingang van mei 2014 is Roots Beleidsadvies één van de partners van Platform31. Het partnerschap van Platform31 en Roots Beleidsadvies richt zich met name op de opgave “Vastgoed en vestigingsklimaat”. Binnen die opgave staat de vraag centraal hoe dorpen, wijken en (binnen)steden divers en economisch vitaal kunnen blijven. De kennis en ervaring die binnen Roots Beleidsadvies op dit vlak is opgedaan, zal waar mogelijk in projecten van Platform31 worden ingezet.

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV en een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken. Samen met haar partners ontwikkelt Platform31 kennis in wetenschappelijk onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken. Die kennis wordt vervolgens breed verspreid in de vakwereld en gericht in opleidingen, congressen en excursies.

In 2014 richt Platform31 zich onder meer op de opgave Vastgoed en vestigingsklimaat. Binnen die opgave staat de vraag centraal hoe dorpen, wijken en (binnen)steden divers en economisch vitaal kunnen blijven. Concreet gaat het om de transformatie van werk- en winkellocaties, de omgang met leegstaand maatschappelijk- en zorgvastgoed en de creatie van krachtige binnensteden. De kennis en ervaring die binnen Roots Beleidsadvies op dit vlak is opgedaan, zal waar mogelijk in projecten van Platform31 worden ingezet.

Voor meer informatie over het partnerschap van Roots Beleidsadvies en Platform31, neem contact op met Roots Beleidsadvies of Platform31.