Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies en Bureon samen in regionaal tuinbouwadvies

Vanaf juli 2011 werken Bureon en Roots samen op het gebied van onderzoek en advies over ruimtelijk-economische vraagstukken in de tuinbouwsector. Het gaat daarbij in het bijzonder om de toekomst van de Greenports en de regionale concentratiegebieden. Voor de lange termijn wordt op een verdere expansie van de (glas)tuinbouw gerekend. De vraag is waar en op welke wijze die expansie zal plaatsvinden. Wat moeten concentratiegebieden ondernemen om de gewenste tuinbouwontwikkeling te realiseren? Inzicht in trends in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw zijn daarvoor onontbeerlijk. Ook herstructurering en de concentratie/bundeling van glastuinbouwlocaties zijn uitdagende ontwikkelingen die vaak ondersteuning nodig hebben. Roots Beleidsadvies en Bureon zijn daarbij dé kennispartner voor overheden, investeerders, tuinders en andere ondernemers in de keten. Lees hier meer over het tuinbouwonderzoek en –advies van Bureon en Roots.