Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies blikt terug op succesvol 2013

Roots Beleidsadvies heeft in het afgelopen jaar opnieuw vele onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd. Daarnaast bood het bureau met de Roots Regiobarometer en de Roots Vastgoedbarometer periodiek inzicht in respectievelijk de economische ontwikkeling van regio’s en de regionale ontwikkeling van vastgoedprijzen. Ook publiceerde het adviesbureau onder meer in Vastgoedmarkt over de regionale ontwikkeling en spreiding van winkelleegstand. In dit persbericht blikt Roots Beleidsadvies kort terug op het succesvolle 2013.

In het eerste kwartaal van dit jaar verrichte Roots Beleidsadvies in het kader van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) een onderzoek naar de onzichtbare economie in de stad. Het onderzoek ging onder meer in op de effecten van de opkomst van internetwinkelen op de vraag naar winkelruimte in de stad. Ook werd in het onderzoek ingegaan op de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de mogelijke effecten hiervan op de toekomstige vraag naar kantoorruimte.

Naast de EVR werkte het bureau in de eerste helft van het jaar onder meer aan de ‘Economische Agenda voor de regio Venlo tot 2022’ en het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het gemeentelijke leegstandsbeleid in Coevorden. De resultaten van beide studies werden kort na de zomer gepresenteerd.

In de zomer van 2013 zelf werkte Roots Beleidsadvies vooral aan vertrouwelijke studies. Het ging daarbij om een ruimtelijk-economische omgevingsanalyse in het kader van een mogelijke fusie en twee marktonderzoeken voor de ontwikkeling van glastuinbouw. De resultaten van een onderzoek naar de duurzaamheid in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede werden in het najaar van 2013 wél naar buiten gebracht.

In het najaar evalueerde Roots Beleidsadvies verder het beleid voor winkelgebieden in Rotterdam. Ook onderzocht het bureau de effectiviteit van het beleid van de gemeente Schiedam om de winkelleegstand in de binnenstad te bestrijden. Beide studies zullen naar verwachting begin 2014 worden afgerond. Hetzelfde geldt voor twee Ex-ante evaluaties van Europese Structuurfondsen (EFMZV en ELFPO) waarbij Roots Beleidsadvies is betrokken.

In het komende jaar zal Roots haar opdrachtgevers opnieuw helpen bij het in kaart brengen van de specifieke kenmerken van een gebied en het opstellen van ruimtelijk-economische visies. Ook zal het bureau (markt)onderzoeken uitvoeren voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties en bij gebiedsontwikkelingen de economische en maatschappelijke effecten in beeld brengen. Bij dit laatste hoopt het bureau in toenemende mate gebruik te gaan maken van de samen met Pragt ontwikkelde Macro-Exploitatie.

Alle (openbare) publicaties van Roots Beleidsadvies uit het jaar 2013 vindt u hier. Bent u benieuwd wat Roots voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.