Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Roots Beleidsadvies biedt ondersteuning bij integrale gebiedsontwikkeling

Het Nationaal Programma Herbestemming en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brachten onlangs de Argumentenkaart Herbestemming uit. De kaart geeft geen antwoord op de vraag hoe verschillende argumenten tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Een kosten-batenanalyse (KBA) biedt hiervoor uitkomst. Een KBA biedt inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van een project en is daarmee een uitstekend instrument om een goede besluitvorming te waarborgen.

Lees hier meer over de dienstverlening van Roots Beleidsadvies bij integrale gebiedsontwikkeling.