Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Resultaten van de eerste fase van Beter Benutten

Voor de Nederlandse economie is een goede doorstroming op wegen, vaarwegen en het spoor cruciaal. Daarom investeert de overheid in de infrastructuur. Maar om de toenemende mobiliteit te verwerken, is het ook noodzakelijk om de infrastructuur optimaal te benutten. Om die reden werd in 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven met het programma Beter Benutten gestart. De resultaten van de eerste fase van dit programma (2011-2015) werden door Roots Beleidsadvies en Terlouw & Schotman Communicatie in een programmaboek verwerkt. Dit boek werd begin juni aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden.

In het programmaboek wordt teruggeblikt op de eerste fase van Beter Benutten: het streven, de organisatie en de aanpak. Het boek bevat daarnaast een overzicht van alle maatregelen die vanuit het programma zijn genomen, zowel regionaal als landelijk. De kern van het boek bestaat uit een beschrijving van de resultaten en de effecten van de aanpak. Hieruit blijkt dat de eerste fase van het Beter Benutten-programma leidde tot 19% minder vertraging op specifieke trajecten in de Beter Benutten-regio’s in de spits ten opzichte van een situatie zonder het programma.

Wilt u meer weten over het programma Beter Benutten en de resultaten die met de uitvoering van het programma zijn geboekt? Lees dan het programmaboek Beter Benutten zoals dit op 2 juni jl. aan de leden van de Tweede Kamer is aangeboden.