Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Rekenkameronderzoek vestigingsklimaat Enschede

In opdracht van de Rekenkamer Enschede hebben Roots Beleidsadvies en AnalyZus een onderzoek uitgevoerd naar het Enschedese beleid dat is gericht op de versterking van het economisch vestigingsklimaat. De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder andere worden benut voor de actualisatie van de economische visie zoals die door het College van B&W is aangekondigd.

De analyse richtte zich op de periode 2016-2022 en maakte onderscheid naar drie geografische schaalniveaus (werklocaties, Enschede, Regio). Ruimtelijk-functioneel is in het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de winkellocaties als concentratiegebieden van winkeliers en (een deel van) het mkb en anderzijds de bedrijventerreinen en kantoorlocaties als concentratiegebieden van startups, hightechbedrijven, grootschalige activiteiten en zware industrie.

De resultaten van het onderzoek zullen op 13 november 2023 worden besproken in de stedelijke commissie van de gemeenteraad van Enschede. De conclusies en aanbevelingen die de Rekenkamer Enschede op basis van het onderzoek heeft getrokken vindt u hier.