Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Regionaal onderzoek Noordoost-Achterhoek

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek heeft AldusWillem en Roots Beleidsadvies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de kracht van (het noorden en oosten van) de Achterhoek. Wat is de Achterhoek voor een gebied, waarin is zij uniek en welke ontwikkelingen kennen een gunstig economisch perspectief? Waarin zit de vernieuwing en welke mogelijkheden zijn er om de regio meer op de kaart te zetten? De lokale bank wil met het onderzoek laten zien dat zij een moderne en betrokken bank is, die een visie heeft op haar werkgebied, het voortouw neemt om partijen te verbinden en bereid is daarvoor ook inspanningen te doen. De bank zal de uitkomsten van het onderzoek tevens gebruiken als onderbouwing voor de coöperatieve participatie in de gemeenschap.

In de komende maanden zullen AldusWillem en Roots Beleidsadvies met diverse personen en organisaties in gesprek gaan over de kracht van het gebied. Wat zijn de economische, maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken van (het noorden en oosten van) de Achterhoek en in hoeverre vullen gebieden én stakeholders binnen het werkgebied van de lokale bank elkaar aan? Wat zijn sterke en zwakke punten van de regio en hoe verhouden die zich tot het landelijke beeld?

De rol, functie en kansen van het gebied zullen daarbij ook in een groter regionaal geheel worden geanalyseerd. Dit betekent dat tevens trends en ontwikkelingen in de Stedendriehoek, Twente, Arnhem-Nijmegen en de grensregio (Kreis Borken) in het regionale onderzoek worden betrokken. Wat betekenen die trends en ontwikkelingen voor bedrijven en instellingen in het werkgebied van de bank en (hoe) kunnen deze partijen hiervan ook profiteren?

Na de analyse van sterkten en zwakten en het bepalen van de grootste kansen voor de regio zal een toekomstvisie op de ontwikkeling van het werkgebied van de bank worden opgesteld. In deze visie zal tevens een aantal concrete actiepunten worden geformuleerd om de vitaliteit en duurzaamheid van de regio te versterken. Deze actiepunten zullen centraal staan in een beknopte rapportage waarin het economische perspectief van (het noorden en oosten van) de Achterhoek op basis van het onderzoek helder wordt uiteengezet.

AldusWillem en Roots Beleidsadvies voeren het regionale onderzoek in de eerste helft van 2015 uit. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting nog voor de zomer worden gepresenteerd.

Voor meer informatie over het project, neem contact op met AldusWillem of Roots Beleidsadvies.