Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Presentatie actieprogramma voor de Delftse binnenstad

Ondernemersvereniging Binnenstad Delft (OBD), Stichting Centrum Management Delft (SCMD) en Gemeente Delft hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk te werken aan de economische ontwikkeling van de Delftse binnenstad. Het door Roots Beleidsadvies opgestelde “Actieprogramma voor de Delftse binnenstad” geldt als belangrijke bouwsteen voor de gezamenlijke activiteiten van deze drie partijen. Het actieprogramma werd 18 januari jl. in Theater de Veste aan de ondernemers in de stad gepresenteerd.

De economische ontwikkeling van de Delftse binnenstad staat onder druk. Als gevolg van de economische crisis is het consumentenvertrouwen gedaald, terwijl door toenemende internetbestedingen en vergrijzing ook structurele veranderingen in het koopgedrag plaatsvinden. Specifiek in Delft wordt de ontwikkeling van de binnenstad beïnvloed door de ontwikkeling van de spoorzone en de voorgenomen toevoeging van winkelmeters in de regio. In het afgelopen jaar is de leegstand in de Delftse binnenstad toegenomen, terwijl het toeristische bezoek aan het centrum al enkele jaren daalt.

Ondernemers hebben duidelijk gemaakt samen met de Gemeente Delft aan de economische ontwikkeling van de binnenstad te willen werken. Zij hebben daarom via de Stichting Centrum Management Delft een actieprogramma voor de binnenstad laten opstellen. In het actieprogramma zijn in totaal 75 acties opgenomen. Van elke actie is de benodigde trekker, betrokkenen en prioriteit in kaart gebracht. Tevens is voor elke actie aangegeven wat de samenhang met andere acties is en wat het beoogde resultaat is.

In de 75 acties is vervolgens een prioritering aangebracht. De volgende vijf acties kwamen hierin als belangrijkste naar voren:

1. Het verbeteren van de bewegwijzering naar de binnenstad;
2. De creatie van één evenementenkalender voor de binnenstad;
3. Het verfraaien van de aanlooproutes naar de binnenstad;
4. De verbetering van de fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad;
5. Het vergroten van de zichtbaarheid van schoon, heel en veilig.

Deze vijf acties zullen in 2012 gezamenlijk door ondernemers en gemeente worden uitgevoerd om de economische positie van de Delftse binnenstad te versterken.

Lees hier het door Roots opgestelde Actieprogramma voor de Delftse binnenstad. Voor meer informatie over het actieprogramma, neem contact op met Roots Beleidsadvies.