Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Onderzoek parkeerbehoefte Zwolse binnenstad

De Gemeente Zwolle heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de parkeerbehoefte die als gevolg van de uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 ontstaat. Om de te verwachten parkeerbehoefte in beeld te brengen, vertaalt Roots de acties uit het programma in het te verwachten bezoekerspotentieel.

Met het vaststellen van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en het rapport “Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden” heeft de Gemeente Zwolle duidelijk gemaakt te willen werken aan een multifunctioneel aanbod, een optimale bereikbaarheid, een grote dynamiek, een hoge ruimtelijke kwaliteit en een professionele stadsmarketing. In het rapport “Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden” zijn in totaal 23 acties geformuleerd om meer bezoekers te trekken, een langer verblijf te stimuleren en bestedingen te verhogen. Op het moment dat de ambitie wordt gerealiseerd, resteert een bouwopgave van 550 parkeerplaatsen. De vraag is op welk moment de behoefte ontstaat en hoe hierop tijdig kan worden ingespeeld.

Om de te verwachten parkeerbehoefte tot 2020 in beeld te brengen, zal Roots de acties uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad vertalen in het te verwachten bezoekerspotentieel. Per actie wordt aandacht besteed aan het te verwachten aantal bezoekers, verdeeld over Zwollenaren, regiobezoekers en bovenregionale bezoekers. Hierbij wordt tevens een inschatting gemaakt van het moment dat de bezoekers de Zwolse binnenstad bezoeken, zodat ook een inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten pieken en dalen in de parkeerbehoefte rondom het gebied.

Voor meer informatie over het onderzoek naar de toekomstige parkeerbehoefte rondom de Zwolse binnenstad, neem contact op met Roots Beleidsadvies via contact.