Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Ondernemers blijven positief over bedrijfseconomische ontwikkeling

Met de provincie Zeeland heeft de Roots Regiobarometer in het derde kwartaal van 2016 een nieuwe koploper. Na drie kwartalen aan kop te zijn gegaan, zakt de provincie Gelderland in de meest recente barometer naar plaats vier. Dit betekent niet dat het bedrijfsleven in Gelderland nu ineens negatief is over de toekomst. Gemiddeld genomen verwacht het Gelderse bedrijfsleven in het komende kwartaal opnieuw een groei van de productie, omzet en het personeelsbestand. Gesterkt door een zeer goed tweede kwartaal verwacht het Zeeuwse bedrijfsleven echter nog een sterkere groei te realiseren.

Uit de derde Roots Regiobarometer van dit jaar blijkt dat de ondernemers in ons land nog altijd positief zijn over hun bedrijfseconomische ontwikkeling. De groei van productie, omzet en werkgelegenheid lijkt daarmee ook het komende kwartaal door te zetten. Vooral in Zeeland, Overijssel en Friesland zijn ondernemers positief. Hoewel de bouwsector in deze provincies de motor achter de groei lijkt te zijn, zijn ook ondernemers in de maakindustrie en zakelijke dienstverlening hier positief over het komende kwartaal.

Opvallend zijn de lage(re) scores van Zuid-Holland op de Roots Regiobarometer. Hoewel ook hier de bouwsector positief is over de toekomst, verwachten de Zuid-Hollandse ondernemers in de logistieke sector en zakelijke diensten per saldo een (kleine) krimp van hun productie en omzet. Daarnaast verwacht de ICT-sector in Zuid-Holland het komende kwartaal een werkgelegenheidskrimp.

De Roots Regiobarometer toont de economische ontwikkeling van regio’s vanuit het perspectief van ondernemers. De barometer is opgebouwd uit acht indicatoren die respectievelijk het niveau en het perspectief van de economische ontwikkeling van regio’s duiden. De Roots Regiobarometer wordt elk kwartaal geactualiseerd aan de hand van de meest recente gegevens van de COEN.

Lees hier meer over de Roots Regiobarometer van het derde kwartaal van 2016. Op de pagina Regioadvies worden van de regio’s de meest recente uitkomsten per indicator getoond. Wilt u meer weten over de Roots Regiobarometer, neem dan contact met ons op!