Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Omgevingsanalyse Gelderland-Flevoland

In opdracht van Rabobank Kring Gelderland-Flevoland, waarin vijftien lokale Rabobanken zijn vertegenwoordigd, hebben Bureon, Roots Beleidsadvies en AnalyZus een analyse uitgevoerd naar economische en maatschappelijke vraagstukken die op dit moment op regionale schaal spelen. Het onderzoek biedt de lokale Rabobanken inzicht in thema’s waarover zij onderling kennis kunnen uitwisselen en waarop zij kunnen samenwerken in hun coöperatiebeleid.

De analyse van Bureon, Roots Beleidsadvies en AnalyZus heeft zich gericht op de provincies Gelderland en Flevoland, exclusief Almere en de Noordoostpolder en inclusief enkele gemeenten in het oosten van de provincie Utrecht. Het totale onderzoeksgebied is voor de studie ingedeeld in zes regio’s: Rivierenland, stadsregio Arnhem-Nijmegen, Gelderse Vallei/Food Valley, oostelijke Veluwe inclusief IJsselstreek, westelijke Veluwe inclusief Randmerenzone en Flevoland.

In de analyse is ingegaan op de ontwikkeling van de economie (sectorstructuur, bedrijvendynamiek, bedrijfseconomische prestaties en ondernemingsklimaat), duurzaamheid (sociale staat, natuur en milieu, woon- en leefklimaat), demografie (bevolkingsomvang, vergrijzing, migratie) en voorzieningen (zorg, onderwijs, sport en retail). Op basis van de analyse zijn thema’s geïdentificeerd waarover lokale banken onderling kennis kunnen uitwisselen en waarop zij kunnen samenwerken in hun coöperatiebeleid.

Voor meer informatie over het onderzoek, neem contact op met Bureon, Roots Beleidsadvies of AnalyZus.