Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Lange termijn verkenning Boskoop e.o.

De Provincie Zuid-Holland heeft Posad, BCI en Roots Beleidsadvies gevraagd enkele ruimtelijk-economische toekomstscenario’s voor de regio rond Boskoop te maken. De scenario’s worden opgesteld in het kader van de lange termijn verkenning (LTV) voor het gebied tussen Zoetermeer, Alphen a/d Rijn, Bodegraven en Gouda (Boskoop e.o.). In de LTV Boskoop e.o. wil de provincie een integraal beeld schetsen van wat er de komende tijd rond Boskoop staat te gebeuren en welke kansen en knelpunten met elkaar kunnen worden verbonden.

De regio Boskoop heeft een bijzondere positie in Zuid-Holland en kent een complexe combinatie van ruimtelijke en economische uitdagingen. De regio is gelegen aan de rand van het Groene Hart en de Randstad, kent een uniek en waardevol landschap en biedt tegelijkertijd een thuis aan o.a. Greenport Boskoop, veel logistieke bedrijvigheid (vooral langs de N11 en A12) en Heineken.

De economische en ruimtelijke kwaliteiten van de regio zijn uit balans geraakt, terwijl ze elkaar juist zouden moeten versterken. De bereikbaarheidsopgave is daarbij een van de meest pregnante opgaven. Daarnaast liggen er opgaven op het vlak van water en energie, leefbaarheid, een concurrerende circulaire (greenport)economie, bovenregionaal multimodaal transport (via de Gouwe en het spoor) en herstructurering.

In een interactief ontwerpend onderzoek worden samen met ambtenaren en bestuurders uit het gebied de belangrijkste kansen en knelpunten voor Boskoop e.o. in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een aantal toekomstscenario’s die
vervolgens verder zullen worden onderzocht.