Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Kansenagenda's voor de regio Venlo

In opdracht van Rabobank Venlo e.o. hebben Bureon en Roots Beleidsadvies twee kansenagenda’s opgesteld voor de regio Venlo: een economische en een maatschappelijke kansenagenda. Rabobank Venlo e.o. heeft als doelstelling om op basis van deze agenda’s tot nieuwe initiatieven te komen ter versterking van de economische vitaliteit en de leefbaarheid in de regio waarin zij actief is. Dit wil de bank doen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Daarnaast vormen de agenda’s een belangrijke richtsnoer voor het bancaire en coöperatiebeleid van de bank.

De basis voor de kansenagenda’s vormt een analyse van de regio en een uitgebreide dialoogronde met ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen. Daarnaast is voor de maatschappelijke kansenagenda een enquête onder de regionale bevolking gehouden. Die leverde inzicht op in de waardering van de bevolking van het leefklimaat. Ook gaf de enquête inzicht in de belangrijkste verbeterpunten, die onder de inwoners leven.

De kansenagenda’s zijn recentelijk gepresenteerd aan het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Daarnaast heeft Rabobank Venlo e.o. een aantal zeer goed bezochte bijeenkomsten in kernen gehouden waar ook de bewoners over de twee kansenagenda’s zijn geïnformeerd.

De maatschappelijke kansenagenda is hier te downloaden, de economische kansenagenda hier. Nadere informatie over het initiatief is verkrijgbaar bij de communicatieafdeling van Rabobank Venlo e.o.