Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Het succes van bedrijventerrein Noordwest

Op 15 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2017. Jaarlijks schetst de EVR de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. De editie 2017 stond in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. In het kader daarvan analyseerde Roots Beleidsadvies de ontwikkeling van bedrijventerrein Noordwest. Dit terrein blijkt een gewilde locatie voor innovatieve ‘doorgroeiers’. In het magazine van de EVR 2017 is een essay opgenomen dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het bedrijventerrein beschrijft.

Van opslagdepot voor overtollig havenslib tot één van de belangrijkste clusters van innovatieve bedrijven in Rotterdam. Dat is het bijzondere verhaal van bedrijventerrein Noordwest. Zo’n 30 jaar geleden werd het terrein ontwikkeld voor “internationaal gerichte bedrijvigheid in de sectoren productie, assemblage, handel en distributie.” Tegenwoordig is Noordwest een gemengd terrein met relatief veel bedrijven die als innovatief kunnen worden bestempeld. Reden genoeg om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noordwest nader onder de loep te nemen. Welke lessen kunnen vanuit de ontwikkeling van Noordwest voor andere gebieden (in Rotterdam) worden geleerd?

Lees hierover meer in het door Gilbert Bal geschreven essay, waarvan wij tevens een uitgebreide versie op onze website hebben opgenomen. Nog meer informatie over de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Noordwest vindt u in deze achtergrondrapportage. Voor meer informatie over het totale project, neem contact op met Roots Beleidsadvies of kijk op deze site.