Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Het Nieuwe Winkelen

NICIS organiseerde op 27 april jl. een kennisatelier over ontwikkelingen op het gebied van winkelen en leegstand. In de inspirerende omgeving van het nieuwbouwproject Inverdan in Zaandam werd gesproken over structurele veranderingen in het consumentengedrag en de effecten op de ontwikkeling van winkelleegstand. Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies was bij het kennisatelier aanwezig om zijn kennis over winkelen en leegstand te delen.

Leegstand van winkels en verloederend winkelvastgoed komen steeds hoger op de agenda van Nederlandse steden te staan. In de ogen van Roots Beleidsadvies is dit terecht. In september 2011 brachten Roots Beleidsadvies en AnalyZus immers al in beeld dat de leegstandsproblematiek zonder verregaande maatregelen van de overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren niet zal verbeteren (zie factsheet). Structurele winkelleegstand kan zorgen voor een daling van de vastgoedwaarde en een aantasting van de leefbaarheid en aantrekkingskracht van een stad.

Toenemende leegstand biedt ondernemers, vastgoedeigenaren en beleidsmakers dan ook een strategische uitdaging. De vraag is hoe zij die uitdaging (gezamenlijk) kunnen aangaan. Roots Beleidsadvies en AnalyZus brachten hierover in december 2011 een factsheet uit. Uit deze factsheet blijkt te meer dat elke stad uniek is. De snelheid en omvang van leegstand verschillen zelfs per winkelgebied en per straat. Elke stad vraagt daarom om een benadering op maat.

Eén van de manieren om te werken aan toenemende leegstand en het behoud van werkgelegenheid is het opstellen van een actieprogramma. Het interactieve proces van het opstellen van een actieprogramma enthousiasmeert ondernemers te investeren in hun bedrijfsomgeving, versterkt de organisatiegraad en genereert nieuwe ideeën om de economische ontwikkeling van een gebied te stimuleren. Een actieprogramma kan daarnaast een leidraad zijn voor de publiek-private samenwerking (PPS) in een gebied. Lees hier meer over de ervaring van Roots Beleidsadvies met het opstellen van een actieprogramma.

Voor meer informatie over de factsheets of de aanpak van winkelleegstand in uw gebied, neem contact op met Roots Beleidsadvies via contact.