Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Haalbaarheid business park composiet in Marknesse

Roots Beleidsadvies maakt onderdeel uit van een consortium dat de haalbaarheid van de ontwikkeling van een business park voor composietbedrijven in Marknesse onderzoekt. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van Stichting CompoWorld; een gezamenlijk initiatief van de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, Fokker Landing Gear, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), de Hogeschool Windesheim en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Samen met Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies, BVR en Akebia Interim Management onderzoekt Roots Beleidsadvies of de ontwikkeling van een business park voor composietbedrijven in Marknesse haalbaar is en wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor een duurzame exploitatie van het terrein.

In de haalbaarheidsstudie worden ten eerste de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van campussen en thematische bedrijvenparken in binnen- en buitenland onderscheiden. Een benchmarkstudie van de betreffende initiatieven zal de belangrijkste succes- en faalfactoren voor de ontwikkeling van een thematisch bedrijvenpark aangegeven zodat het initiatief in Marknesse zelf ook op die succes- en faalfactoren kan worden beoordeeld.

In de (mogelijke) ontwikkeling van een business park voor composietbedrijven in de gemeente Noordoostpolder spelen ook de (nieuwe) pilot plant van het NLR en de incubators in Marknesse en Emmeloord een belangrijke rol. Om te beoordelen welke bijdrage deze aan de ontwikkeling van het business park kunnen leveren, wordt geanalyseerd hoe de pilot plant en incubators functioneren, welke verwachtingen er zijn ten aanzien van het toekomstige gebruik en wat wordt gedaan bij te veel en te weinig succes.

Parallel aan de analyse van de (mogelijke) bijdrage van de pilot plant en de incubators aan de ontwikkeling van een business park voor composietbedrijven wordt op basis van vier welvaartscenario’s ook de vraag naar bedrijventerreinen in het gebied geraamd. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de vraag in de twee topsectoren – High Tech Systemen & Materialen en Chemie – waartoe het composietcluster behoort. Ook wordt nagegaan welke vraag vanuit interregionale verhuizingen van MKB-bedrijven en buitenlandse investeringen van composietbedrijven kan uitgaan.

Tenslotte wordt op basis van de (inter)nationale benchmark van vergelijkbare locaties een programma van eisen opgesteld dat vervolgens ook bij (potentieel) geïnteresseerde bedrijven in de Nederlandse composietsector wordt getoetst. Met deze ingrediënten zal het consortium de kaders voor een succesvolle ontwikkeling van het business park formuleren. Tevens worden de ruimtelijke bouwstenen voor de ontwikkeling gedefinieerd en vertaald in een stedenbouwkundige schets.

De haalbaarheidsstudie van het consortium van Rienstra, Roots, BVR en Akebia zal daarmee antwoord geven op de vraag of en zo ja, hoe de locatie nabij het NLR in Marknesse kan uitgroeien tot een business park voor composietbedrijven.