Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Evaluatie winkelgebieden beleid Rotterdam

Roots Beleidsadvies gaat samen met Ecorys Nederland het beleid en de inzet van instrumenten in vier Rotterdamse winkelgebieden evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Rotterdam en heeft tot doel inzicht te bieden in de effectiviteit van de inzet van de door de gemeente Rotterdam ingezette instrumenten om de kwaliteit van de winkelgebieden te vergroten. De gemeente Rotterdam is geĆÆnteresseerd in de lessen die kunnen worden geleerd voor een succesvolle aanpak van andere winkelgebieden in de stad.

Het onderzoek richt zich primair op de effectiviteit van de inzet van de gemeente in de winkelgebieden Nieuwe Binnenweg, Boulevard Zuid, Noorderboulevard en West-Kruiskade. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan zowel de effecten van het gevoerde beleid als de leermomenten voor verbetering van de inzet van (financiƫle) instrumenten in de toekomst. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de waarde van de effecten in relatie tot de oorspronkelijke doelstellingen van het beleid, maar ook naar de relevantie en verwachte effectiviteit van de instrumenten ten aanzien van de opgave waarvoor Rotterdam zich in de komende jaren ziet gesteld.

Met betrekking tot de effecten richt de evaluatie zich op zowel de directe output van de door de gemeente ingezette instrumenten als de resultaten ten aanzien van bijvoorbeeld de ontwikkeling van bezoekersaantallen, (private) investeringen, WOZ-waarden, leegstand en beleving. Om de ontwikkeling van de beleving in de vier winkelgebieden in kaart te brengen, zullen Roots en Ecorys de ontwikkeling van veiligheid, de vernieuwing van het ondernemersbestand, de vestiging van trekkers en de ontwikkeling van de horeca analyseren. Ook wordt op basis van onder andere interviews beoordeeld in hoeverre de fysieke uitstraling van de vier winkelgebieden (door de inzet van instrumenten) in de afgelopen jaren is verbeterd.

Door de effecten van het beleid in het perspectief te zetten van de economische context en het functioneren van de Rotterdamse detailhandel in het algemeen kan een oordeel worden geveld over de effectiviteit van het door de gemeente Rotterdam gevoerde beleid. Daarnaast wordt beoordeeld welke rol verschillende actoren in de realisatie van de effecten hebben gespeeld en in hoeverre bepaalde instrumenten c.q. maatregelen ook in andere winkelgebieden zijn toe te passen.

De resultaten van de evaluatie zullen volgens planning in het najaar van 2013 worden gepresenteerd. Voor meer informatie over het onderzoek, neem contact op met Roots Beleidsadvies of Ecorys.