Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Evaluatie koopzondagen Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft Roots Beleidsadvies gevraagd de koopzondagen te evalueren. Belangrijk onderdeel van die evaluatie is een hernieuwde meting van het draagvlak voor de koopzondag onder de inwoners, ondernemers en het winkelpersoneel in de stad. Daarnaast worden de effecten van de koopzondagen in termen van deelnemende winkels, aantallen bezoekers en gerealiseerde omzet geanalyseerd. Daarbij krijgt de relatie tussen de evenementen en de winkelopenstelling bijzondere aandacht. In hoeverre versterken de evenementen de koopzondag en vice versa?

Ondanks vele initiatieven om het centrum van Veenendaal te versterken, staat de economische ontwikkeling van het centrum onder druk. De bestedingen nemen af en de omzetten van ondernemers dalen. Diverse ondernemers blijken niet meer in staat om het hoofd boven water te houden en de winkelleegstand neemt toe. Initiatieven om de economische ontwikkeling van het centrum te stimuleren, zijn dan ook meer dan gewenst.

Eén van de (mogelijke) initiatieven om de ontwikkeling van het centrum te stimuleren, is de invoering van een koopzondag. De gemeenteraad in Veenendaal heeft hiertoe vorig jaar besloten, waarbij de openstelling van winkels direct is gekoppeld aan het plaatshebben van een evenement. Aangezien vanuit het evenementenbeleid reeds op maximaal zes zondagen per jaar een evenement was toegestaan, betekende dit besluit dat er in Veenendaal nu ruimte is voor zes koopzondagen per jaar.

In de evaluatie analyseert Roots Beleidsadvies de effecten van de eerste drie koopzondagen in Veenendaal: die van 18 september 2016, die van 18 december 2016 en die van 26 maart 2017. Als onderdeel van de evaluatie van de koopzondagen vindt bovendien een nieuwe draagvlakmeting onder de inwoners, de ondernemers en het winkelpersoneel in Veenendaal plaats. Daarbij zal het draagvlak voor meerdere beleidsopties worden gemeten. Zijn de inwoners, ondernemers en het winkelpersoneel voor of tegen een wekelijkse, maandelijkse of incidentele koopzondag? En wat is het draagvlak voor zes koopzondagen per jaar gekoppeld aan een evenement (zoals dit nu mogelijk is)?

Voor het meten van het draagvlak zullen de komende periode enquêtes onder de drie genoemde doelgroepen worden afgenomen. Daarnaast zullen de effecten van de drie georganiseerde koopzondagen mede op basis van enquêtes onder bezoekers en ondernemers worden geanalyseerd. Het doel van de evaluatie is om inzicht te bieden in het draagvlak voor meerdere beleidsopties en na te gaan welke resultaten met de koopzondag zijn/worden geboekt. In september 2017 zullen de resultaten van de evaluatie in de gemeenteraad van Veenendaal worden besproken.

Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.