Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

ESB-artikel maakt veel los in de tuinbouwsector

Op vrijdag 2 maart 2012 verscheen in het tijdschrift ESB een artikel van Roots Beleidsadvies en Bureon over ruimtelijke concentratie en prestaties van tuinders. Het artikel heeft veel losgemaakt in de tuinbouwsector en de overheden die bij de ontwikkeling van tuinbouw betrokken zijn. Ook in het tijdschrift ESB is op het artikel gereageerd. Hein Vrolijk van consultancynetwerk Frisse Blik plaatste een aantal kanttekeningen bij het artikel, vooral met betrekking tot de analyseresultaten. Roots Beleidsadvies en Bureon hebben hierop in een naschrift gereageerd.

In het oorspronkelijke artikel in ESB 4630 presenteerden Roots Beleidsadvies en Bureon de resultaten van een onderzoek naar ruimtelijke concentratie en bedrijfseconomische prestaties van tuinders. Uit dit onderzoek bleek dat de prestaties van tuinders in concentratiegebieden niet evident beter zijn dan die van tuinders in gebieden met verspreid liggend glas. In de periode 2006-2009 behaalden tuinders in concentratiegebieden weliswaar hogere omzetten per hectare; ook de kosten lagen in concentratiegebieden op een (fors) hoger niveau.

De heer Vrolijk concludeerde hieruit dat de uitkomsten van de analyse in strijd zijn met de Greenport-gedachte dat clustering van tuinbouwactiviteiten voordelen oplevert. In het naschrift in ESB 4632 bestrijden Roots Beleidsadvies en Bureon dit, maar geven zij wel aan dat tuinders in de periode 2006-2009 nauwelijks van de clustering van tuinbouwactiviteiten profiteerden. Een verlaging van de inkoop- en arbeidskosten of een verdere verhoging van de omzet (marges) zullen nodig zijn om in de toekomst betere bedrijfseconomische prestaties te realiseren.

De belangrijkste conclusies van het oorspronkelijke artikel in ESB 4630 kunnen hier worden gelezen. Het naschrift is te lezen in ESB 4632 van 30 maart 2012 of via de website van ESB. Voor meer informatie over het onderzoek naar ruimtelijke concentratie en prestaties van tuinders, neem contact op met Roots Beleidsadvies via contact of Bureon via contact.