Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Effecten van Corona op de Rotterdamse economie

Op 9 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2021. Jaarlijks geeft de EVR een beeld van de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. In de editie van 2021 stonden de effecten van Corona op de Rotterdamse economie centraal. Gilbert Bal van Roots schreef twee essays: één over de maakindustrie en één over mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Beide essays zijn gepubliceerd in het magazine van de EVR.

Het essay over de maakindustrie maakt duidelijk dat de pandemie een grote impact op de Rotterdamse maakindustrie heeft. Door kwetsbaarheden in productieketens werd de sector als één van de eerste sectoren getroffen. Duidelijk is echter ook dat de crisis een aantal trends kan versnellen die de ontwikkeling van de maakindustrie in potentie stimuleren. Het essay over mobiliteit verduidelijkt dat het reisgedrag in 2020 drastisch door corona is veranderd. Maar geeft ook aan dat over toekomstige effecten nog veel onzekerheid bestaat.

De belangrijkste resultaten van de EVR 2021 zijn samengevat in deze video. Meer informatie over de EVR 2021 vindt u hier.