Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Economische Verkenning Rotterdam 2022

Op 8 maart jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2022. Jaarlijks geeft de EVR een beeld van de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. In de editie van 2022 stond de economie van Rotterdam tijdens én na corona centraal. Gilbert Bal van Roots schreef twee essays: één over de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor circulaire bedrijven en één over de toenemende ruimteschaarste in de stad. Beide essays zijn gepubliceerd in het magazine van de EVR.

Het essay over de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor circulaire bedrijven maakt duidelijk dat de omschakeling naar een circulaire economie de milieudruk verlaagt en een grote waarde heeft voor de economie. De transitie zal daarbij gedreven (moeten) worden door verschillende typen circulaire bedrijven, waarbij de locatievoorkeuren en vestigingseisen sterk per type bedrijf verschillen. In het essay wordt aangegeven dat Rotterdam in principe over een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor alle typen circulaire bedrijven beschikt. Maar dat zowel in de stad als de regio steeds meer sprake is van een schaarste aan ruimte.

Het tweede essay gaat hierop nader in. Dit essay verduidelijkt dat Rotterdam voor grotere bedrijven steeds minder aantrekkelijk dreigt te worden. In het essay wordt gepleit voor een gemeenschappelijke huisvestingsvisie om deze groep bedrijven in de stad en de regio te accommoderen. De belangrijkste resultaten van de EVR 2022 zijn samengevat in deze video. Meer informatie over de EVR 2022 vindt u hier.