Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Economische kansen voor Land van Cuijk en Maasduinen

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen heeft zich als kennispartner verbonden aan de b2b-beurs ‘Bedrijvig Land van Cuijk & Noord-Limburg’ in haar werkgebied. De tweede editie van deze beurs vindt plaats op 23 en 24 september 2015. Om waarde aan de beurs toe te voegen, heeft de Rabobank met de beursorganisatie afgesproken om tijdens de kick off van de beurs de resultaten van een regionaal onderzoek te presenteren. De vraag was welk onderwerp hierin centraal moest staan. Na een enquête onder (potentiële) bezoekers van de beurs is gekozen voor het thema ‘Economische kansen in de regio’. Roots Beleidsadvies is gevraagd het betreffende onderzoek uit te voeren.

In september 2013 vormde het Ebben Inspyrium in Cuijk het inspirerende decor voor de regionale businessbeurs ‘Bedrijvig Land van Cuijk & Noord-Limburg’. Onder het motto ‘samenwerking en (hernieuwde) kennismaking’ stelden ondernemers, overheid en onderwijs zich ten doel nieuwe kansen in de regio te creëren. Met succes! Ruim 2.100 zakelijke bezoekers ontmoeten elkaar tijdens een zeer geslaagde eerste editie van de beurs.

Op 23 en 24 september 2015 vindt de tweede editie van de beurs plaats. De Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen heeft met de beursorganisatie afgesproken om tijdens de kick off van de beurs de resultaten van een regionaal onderzoek te presenteren. In september 2014 hebben zestig ondernemers en bestuurders uit de regio gebrainstormd over mogelijke onderwerpen van het onderzoek. Vervolgens heeft Roots Beleidsadvies zes onderwerpen uitgewerkt in een tabel met per onderwerp de mogelijke onderzoeksvraag en het beoogde resultaat. De onderwerpen varieerden van de binding van jongeren tot het perspectief van bedrijventerreinen en van de potentie van Duitsland tot het regionale innovatieklimaat.

De beursorganisatie heeft de tabel gebruikt voor een online enquête onder (potentiële) bezoekers van de beurs. De afgelopen maanden hebben 414 ondernemers gehoor gegeven aan de oproep om hun favoriete onderzoeksthema aan te geven. Ruim 37% koos voor ‘Economische kansen in de regio’ (zie link). Met een dergelijk onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag welke macro-economische trends er plaatsvinden, welk economisch beleid er t.a.v. de regio wordt gevoerd en welke aanknopingspunten beide bieden voor de economische ontwikkeling van de regio.

In de komende maanden zal Roots Beleidsadvies vier scenario’s voor de ontwikkeling van de regionale economie uitwerken en voorleggen aan een trendwatcher en enkele bestuurders in de regio. Het doel daarvan is om met de trendwatcher en de bestuurders de belangrijkste kansen voor de ontwikkeling van de regionale economie te benoemen. Vervolgens zal met ondernemers worden gebrainstormd over de wijze waarop door ondernemers het best kan worden ingespeeld op de mogelijke ontwikkeling van de regionale economie.

De resultaten van het onderzoek zullen op 23 en 24 september 2015 bij de b2b-beurs ‘Bedrijvig Land van Cuijk & Noord-Limburg’ worden gepresenteerd. Voor meer informatie over het onderzoek, neem contact op met Roots Beleidsadvies.