Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Economische agenda voor de IJmond

Vernieuwen, verbinden, vertellen, vertrouwen en versnellen. Deze vijf V’s vormen de rode draad in de ‘Economische agenda voor de IJmond’ die Roots Beleidsadvies en AldusWillem in opdracht van Rabobank IJmond opstelden. Vanuit haar coöperatieve identiteit wil de Rabobank met de agenda een bijdrage leveren aan de vitaliteit van haar omgeving. Tijdens de bijeenkomst ‘Grenzen Verleggen’ op 2 november jl. werd de economische agenda samen met de regionale staalagenda van Tata Steel gepresenteerd en aangeboden aan gedeputeerde Jaap Bond en OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer.

Op 2 november jl. vond in het Tata Steel Congrescentrum de bijeenkomst ‘Grenzen Verleggen’ plaats. Onder leiding van Jort Kelder spraken ondernemers en bestuurders over de wijze waarop de leefomgeving en de economie in de IJmond kunnen worden versterkt. Basis voor de dialoog waren de door Roots Beleidsadvies en AldusWillem opgestelde ‘Economische agenda voor de IJmond’ en de ‘Regionale Staalagenda 2020’ van Tata Steel. Beide rapporten werden voor een volgeboekte zaal met ruim 300 ondernemers en bestuurders uit het gebied aangeboden aan Jaap Bond, gedeputeerde van provincie Noord-Holland en Ton van der Scheer, voorzitter van Ondernemersvereniging IJmond (OV IJmond). Een videoverslag van de avond vindt u hier.

De economische agenda voor de IJmond kwam onder de paraplu van de ‘Kracht van de IJmond’ tot stand en gaat in op de kansen en uitdagingen voor de regionale economie. Het rapport zet de cijfers en trends van de IJmond uiteen en beschrijft vervolgens de specifieke kansen en uitdagingen voor de maakindustrie, de havens en het toerisme in het gebied. Het rapport is tot stand gekomen in een intensieve dialoog met bestuurders en ondernemers uit de IJmond. Een korte film over de economische agenda en het proces dat bij het opstellen daarvan is doorlopen, vindt u hier.

De overhandiging van de economische agenda aan gedeputeerde Jaap Bond en OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer was een belangrijke mijlpaal in een proces, dat tegelijkertijd pas aan het begin staat. Rabobank IJmond heeft met het opstellen van de agenda een bijdrage willen leveren aan de vitaliteit van haar omgeving, maar zal ook in het vervolg betrokken blijven. Zo wordt voor initiatieven die bijdragen aan de ‘Kracht van de IJmond’ geld beschikbaar gesteld uit het Rabo DichtbijFonds en het Rabo InvesteringsFonds en zal de Rabobank een belangrijke rol blijven vervullen in het verbinden van partijen.

De komende maanden zullen ook OV IJmond en andere partners met de resultaten van het onderzoek aan de slag gaan. Op de bijeenkomst ‘Grenzen Verleggen’ van 2 november jl. verwoordde gedeputeerde Jaap Bond dit als volgt: “Mooier dan in het vandaag gepresenteerde rapport kan ik het eigenlijk niet samenvatten. Vernieuwen, verbinden, vertellen, vertrouwen en versnellen. Ik voeg daar nog één V aan toe: Verdorie, we gaan aan de slag!”.

Een samenvatting van de ‘Economische agenda voor de IJmond’ vindt u hier. Meer informatie en bronnen vindt u in deze achtergrondrapportage. Voor meer informatie over het totale project, neem contact op met Roots Beleidsadvies of kijk op deze site.