Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Duurzaamheidsmonitor Kromme Rijnstreek

In opdracht van de Rabobank Kromme Rijnstreek hebben AnalyZus en Roots Beleidsadvies een duurzaamheidsmonitor voor de regio opgesteld. Ook voor de drie gemeenten die samen het werkgebied vormen, is de duurzaamheidssituatie in beeld gebracht. Volgens de door Rabobank ontwikkelde duurzaamheidsmonitor is de Kromme Rijnstreek één van de meest duurzame regio’s van ons land. Vooral de gemeenten Houten en Bunnik scoren zeer goed op het gebied van duurzaamheid. Maar ook de gemeente Wijk bij Duurstede toont scores boven het Nederlandse gemiddelde.

In augustus 2013 bracht het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland de studie “Van welvaart naar welzijn” uit. In die studie is de duurzaamheid van veertig Nederlandse regio’s in kaart gebracht. Op basis van de gehanteerde methodiek is ook per gemeente de duurzaamheid te analyseren. Rabobank Kromme Rijnstreek heeft AnalyZus en Roots Beleidsadvies gevraagd de duurzaamheid in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede in beeld te brengen.

De analyse maakt duidelijk dat de regio Kromme Rijnstreek zich onderscheidt met een zeer hoge kwaliteit van leven nu. De bevolking kenmerkt zich door een zeer hoge materiële levensstandaard en is gemiddeld genomen, jong, actief, gezond en goed opgeleid. Bovendien is er in de regio relatief weinig criminaliteit en vinden er relatief weinig ongevallen plaats.

Ook voor wat betreft de kwaliteit van leven later laat de regio bovengemiddelde scores zien. Vooral qua menselijk en cultureel kapitaal scoort de regio goed. De regio herbergt relatief veel monumenten en heeft met de jonge, goede opgeleide bevolking veel potentie. Ook het economisch en natuurlijk kapitaal liggen in de regio iets boven het landelijke gemiddelde. Wel kampt het bedrijfsleven gemiddeld genomen met een lage solvabiliteit en is de CO2-uitstoot van het verkeer -mede door de ligging aan de A27, A12 en N229- verhoudingsgewijs groot.

Binnen de regio scoren vooral de gemeenten Houten en Bunnik hoog. Dit is in lijn met de algemene conclusies van de door Rabobank ontwikkelde duurzaamheidsmonitor waarin de zogenaamde ‘overloopgebieden’ nabij de grote steden de hoogste scores laten zien. In die overloopgebieden wordt geprofiteerd van de ligging nabij de centra van werkgelegenheid en voorzieningen, terwijl tegelijkertijd sprake is van een relatief gunstig woon- en leefklimaat in de eigen regio.

De duurzaamheidsmonitoren van de drie afzonderlijke gemeenten zijn in oktober en begin november door de Rabobank Kromme Rijnstreek aan de drie gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties aangeboden. Via de volgende links kunnen de publicaties van Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede worden gedownload.

Voor meer informatie over de duurzaamheidsmonitor, neem contact op met Roots Beleidsadvies of AnalyZus.