Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

De onzichtbare economie van Rotterdam

Een steeds groter deel van de economie onttrekt zich aan het directe zicht van de bevolking. Denk aan de globale handelsstromen, het online winkelen, de virtuele dienstverlening, de flexibele arbeidsmarkt (waaronder de grotendeels vanuit huis werkende zzp’ers) en het nieuwe werken. De ‘onzichtbare economie’ is in opmars en heeft grote gevolgen voor het functioneren van de stad. Bureon en Roots Beleidsadvies hebben in opdracht van de Gemeente Rotterdam de lokale ontwikkeling van de onzichtbare economie geanalyseerd. De resultaten van de studie zijn op 21 maart gepresenteerd aan diverse stakeholders in de stad en zijn tevens opgenomen in de publicatie ‘Economische Verkenning Rotterdam 2013’.

De ontwikkeling van de onzichtbare economie in Rotterdam was dit jaar het thema van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR). Aangevuld met de visie van bestuurders en economisch deskundigen bevat de EVR elk jaar de kerncijfers en nieuwste trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. Al tien jaar is de studie een begrip voor economisch Rotterdam.

In de themastudie van de jubileumeditie is in de eerste plaats ingegaan op de onzichtbare economie als digitale economie, ofwel de economie die samenhangt met de opkomst van internet en automatisering. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de diensten- en belevingseconomie en de relatie tussen het toenemend internetgebruik van consumenten en de vraag naar fysieke winkelruimte. In dit gedeelte van de studie is tevens de ontwikkeling van de online retailsector, de ICT-sector en nieuwe type bancaire activiteiten in Rotterdam geanalyseerd.

Vervolgens is ingegaan op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Welke ontwikkeling maakt Rotterdam op dit gebied door en wat betekent de opkomst van flex- en thuiswerkers voor het ruimtegebruik in de stad? In hoeverre is de opkomst van ‘Het Nieuwe Werken’ zichtbaar en welke gevolgen heeft dit voor de vraag naar kantoren en bedrijfsruimte in de stad?

De themastudie beschrijft tenslotte de functie van de Rotterdamse binnenstad in het licht van het steeds ‘onzichtbaarder’ worden van de economie. Die functie blijkt de laatste jaren steeds meer te verschuiven van (traditionele) marktplaats naar ontmoetingsplek. Als ontmoetingsplek blijkt het centrum betere papieren te hebben dan andere locaties in de stad. Zo is het aandeel van de binnenstad in de stedelijke werkgelegenheid in de horeca en culturele sector de afgelopen tien jaar sterk gestegen.

Het totale themahoofdstuk uit de Economische Verkenning Rotterdam 2013 vindt u hier. Voor meer informatie over de themastudie van de Economische Verkenning Rotterdam, neem contact op met Roots Beleidsadvies.