Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bedrijven

Op 15 februari jl. presenteerde de gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2018. Jaarlijks geeft de EVR een beeld van de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. Voor de editie van 2018 heeft Roots Beleidsadvies de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bedrijven onderzocht. Hieruit bleek dat Rotterdam bij steeds meer verschillende type bedrijven in trek is. Vooral dienstverleners spelen een steeds grotere rol in de Rotterdamse economie. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het magazine van de EVR 2018.

De analyse van de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bedrijven maakt duidelijk dat Rotterdam voor steeds meer verschillende type bedrijven een aantrekkelijke plek is om te ondernemen. Van oudsher is de stad sterk in maritieme industrie, handel en logistiek, maar ook nieuwe activiteiten komen duidelijk op. Geredeneerd vanuit de groei van de sectoren in de meest recente jaren, de specialisatie in starters en de aantrekkingskracht van Rotterdam op bedrijven van buitenaf, zet de verbreding in de economische structuur in de komende jaren door. Rotterdam blijkt zich in toenemende mate te specialiseren in detailhandel, horeca en recreatie, creatieve industrie en ICT.

Toch zullen het maritieme cluster en de logistiek zowel in absolute termen als qua ontwikkeling dragers van de Rotterdamse economie blijven. De positie als grootste haven van Europa oefent een duidelijke aantrekkingskracht op dit type bedrijven uit en de belangrijkste buitenlandse investeringen slaan ook in deze sectoren neer. Wel vindt ook binnen deze sectoren een duidelijke verbreding in activiteiten plaats. Zo komt binnen het maritieme cluster en de logistiek een steeds groter accent te liggen op dienstverlening.

Wilt u het hele essay lezen zoals dit in het magazine van de EVR is gepubliceerd? Kijk dan hier. Meer informatie is te vinden in het achtergrondartikel zoals dit ook op de website van de EVR is gepubliceerd. De belangrijkste resultaten van de EVR 2018 zijn samengevat in deze video.