Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Arbeidsmarktproblematiek vraagt regionale aanpak

Roots Beleidsadvies was 12 oktober 2011 aanwezig bij de NICIS conferentie “De arbeidsmarkt op zijn kop”. Prominente sprekers als Alexander Rinnooy Kan, Guusje ter Horst en Hans de Boer gaven hun visie op de wijze waarop de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan worden versterkt. Dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg concludeerde dat de problematiek op de arbeidsmarkt vooral vraagt om een regionale aanpak.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de problematiek op de arbeidsmarkt tussen regio’s onderling sterk verschilt. Dit geldt voor zowel de arbeidsvraag vanuit het bedrijfsleven als het arbeidsaanbod dat in een regio is geconcentreerd. Dit komt door verschillen in:

  • Economische structuur: welke sectoren/branches zijn in een regio vertegenwoordigd, welke groeiperspectieven kennen deze en welk type werknemers hebben de betreffende bedrijven nodig om die groei te realiseren?
  • Demografische samenstelling: welk opleidingsniveau heeft de regionale beroepsbevolking, hoe groot is de arbeidsparticipatie en in hoeverre is er sprake van vergrijzing in het arbeidsaanbod?

Daarnaast kan de benodigde samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs het best op regionale schaal worden georganiseerd. Dit komt door de aanwezigheid van regionale netwerken en het gezamenlijke belang dat overheid, ondernemers en onderwijs bij een bloeiende regionale economie hebben. Om de mismatch op de arbeidsmarkt te beperken en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regionale economie, gaat het primair om:

  • Goed te luisteren naar de wensen van het regionale bedrijfsleven;
  • Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs te stimuleren; en
  • Onbenut arbeidspotentieel beter te benutten.

Roots Beleidsadvies onderzoekt de lange termijn ontwikkeling van de economie en demografie in regio’s. Op basis van dit onderzoek kan een regio (of specifieke sectoren in deze regio) worden geadviseerd over de wijze waarop de aansluiting tussen arbeidsvraag en -aanbod kan worden versterkt. Bent u geïnteresseerd in wat Roots voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!